söndag, november 05, 2006

 

Dödsstraff?


Beslutet att hänga Saddam Hussein aktualiserar frågan om dödsstraffets vara eller icke vara. Jag skulle vilja presentera min syn.

Rent principiellt ser jag inga problem med att avrätta människor som uppsåtligen berövat andra livet. Självfallet skall omständigheterna beaktas, men i fallet Saddam talar omständigheterna knappast för att man skall låta nåd gå före rätt.

Den bästa invändningen mot att döma ut dödsstraff är givetvis risken att man skall döma en oskyldig till döden. Dömer man en oskyldig till livstids fängelse finns ju alltid möjligheten till en förnyad prövning av frågan och skulle en domstol senare göra bedömningen att den livstidsdömde var oskyldig kan man frige honom och dessutom kompensera honom med en rejäl slant. Har man däremot verkställt ett dödsstraff är straffet oåterkalleligt.

I fallet Saddam Hussein råder emellertid inget som helst rimligt tvivel i skuldfrågan och därför är invändningen i sammanhanget utan värde.

Som jag ser det finns det därför inga skäl att inte verkställa dödsdomen. Däremot ser jag en risk att hängningen skall späda på den politiska konflikten i Irak och man behöver inte vara särskilt konspiratoriskt lagd för att misstänka att det inte är någon slump att domen kungörs strax innan de amerikanska kongressvalen.

Jag tycker att man borde ställa frågan av vilka skäl somliga menar att dödsstraff alltid är förkastligt. Att ställa sig tveksam till att verkställa dödsstraff är en sak, men att kategoriskt avvisa dödsstraff utan att motivera ställningstagandet är löjligt.

Comments:
Måste man verkligen motivera varför det är fel att ta livet av andra människor? Dessutom måste du väl se den ganska bistra ironin i att man tar kål på folk för att visa hur fel det är att ta kål på folk...
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?