torsdag, november 23, 2006

 

EU och friheten

Under tiden som föregick folkomröstningen om EU talades ofta - inte minst bland olika frihetliga borgerliga debattörer - om att EU skulle hjälpa oss en ganska rejäl bit på vägen mot ett friare samhälle. Från socialdemokratiskt håll - där man ju av tradition vill begränsa friheten i högre grad - sades å andra sidan att tanken på att EU-medlemskapet skulle framtvinga oönskade liberaliseringar - inte skulle överdrivas.

Med facit i hand är det uppenbart att de som menade att EU-medlemskapet inte i någon högre grad skulle framtvinga liberaliseringar hade helt rätt. Den enda avgörande liberalisering som EU-medlemskapet framtvingat är att svenska turister numera får föra med sig praktiskt taget obegränsade mängder starkvaror från andra EU-länder.

Samtidigt är det också klarlagt att EU-medlemskapet medfört ett stort antal konkreta steg mot ett betydligt mindre liberalt samhälle. Jag tänker då framförallt på att EU-medlemskapet medfört att Sverige tvingats ta över EU:s helt vettlösa jordbrukspolitik och detta skall ses mot bakgrund av att svensk jordbrukspolitik var den avgjort mest liberala i hela västeuropa innan anslutningen. Det står också helt klart att EU-medlemskapet medfört att vi fått en betydligt mera protektionistisk handelspolitik vad gäller exempelvis industrivaror från Kina. I detta avseende hade Sverige - i det närmaste - infört infört unilateral frihandel innan anslutningen. Här kan man också observera att textilvaror kostar mindre i Norge än i Sverige, trots att Norge på det hela taget har ett betydligt högre kostnadsläge än Sverige.

Nu tycks det dessutom luta dithän att svenska folket inte skall få importera starkvaror via internet. Enligt mitt förmenande är detta det slutgilitiga beviset för att de "frihetliga" EU-anhängarnas föreställningar inte är något annat än fria fantasier.

Läs mer på följande länk.

http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_14131565.asp

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?