torsdag, november 16, 2006

 

Float in peaceMilton Friedman har avlidit. Läs om detta på följande länk.

http://www.svd.se/dynamiskt/utrikes/did_14081309.asp

Man skall inte tala illa om de döda, men det bör uppärksammas att Milton Friedman förutspådde att en upplösning av Bretton-Woodssystemet skulle medföra att guldet skulle falla i pris och nå sitt "icke-monetära värde" och att detta troligen skulle medföra att guldpriset skulle falla från $35 till till cirka $6 per uns. Samtidigt förlöjligade Friedman Ludwig von Mises å det grövsta då denne gissade att guldets jämviktspris snarare låg runt cirka $70.

Från 1968 till 1980 steg guldpriset från $35 till $850 per uns och 1976 fick Friedman "nobelpriset" i ekonomi.

Jag anser att Milton Friedman är vår tids avgjort mest överskattade ekonom och att Ludwig von Mises är vår tids avgjort mest underskattade ekonom, men med tanke på att Friedman nu avlidit finns det skäl att påpeka att Milton Friedman troligen bidragit till att idag betydligt fler länder än tidigare saknar valutareglering. Friedman pekade på att frånvaron av fixerade växelkurser gjorde det helt odramatiskt att slopa valutaregleringar och jag vill minnas att det var på Friedmans indirekta inrådan som Storbritannien slopade valutaregleringen 1979. Beslutet fick just de direkta konsekvenser Friedman förutspått: Ingenting dramatiskt inträffade och pundet minskade inte i värde. Sedan dess har ett stort antal länder slopat valutaregleringarna.

I den meningen har Milton Friedman bidragit till global finansiell integration. Fullständig global finansiell integration förutsätter emellertid att guldmyntfoten återupprättas och det finns få som skrivit så mycket rent nonsens om guldmyntfoten som just Milton Friedman.


Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?