söndag, november 19, 2006

 

Förnuftets röst

Läs gärna mer om varför professor emeritus Gösta Walin förkastar den så kallade klimatalarmismen.

http://64.233.183.104/search?q=cache:w0gw7XZ4Y1gJ:www.gvc.gu.se/digitalAssets/707035_Walin.pdf+g%C3%B6sta+walin+klimat&hl=sv&gl=se&ct=clnk&cd=1

Han påpekar exempelvis förbisedda självklarheter som att koldioxid är oundgängligt för allt liv på denna planet. Koldioxid är vidare ett rent gödningsmedel, varför ökade utsläpp av koldioxid är positivt ur miljösynvinkel.

En lekmannamässig iakttagelse som styrker detta är den enorma växtligheten i mittremsorna på autobahn. Bilarna ger i från sig nyttigt koldioxid och växtligheten svarar med en explosiv tillväxt som måste ansas av vägmyndigheterna. Den som vill göra något bra för miljön bör alltså köpa en stor och törstig bil och köra riktigt fort så att utsläppen av den nyttiga koldioxiden ökar. Observera också att moderna bilar knappast ger ifrån sig något annat än koldioxid och att koldioxid också bildas helt naturligt när människor och djur andas. Det är av detta skäl man uppmanas tala med sina blommor. Det handlar helt enkelt om att ge dem en liten dos av den nyttiga koldioxiden.

Vidare menar jag att det måste anses som ett mycket allvarligt slöseri med jordens resurser att använda dyrbara jordbruksprodukter som bilbränsle. Jag tänker förstås på etanolanvändningen som uppmuntras av myndigheterna. Det är ju faktiskt så att det fortfarande finns miljoner eller miljarder människor som är undernärda eller svältande. Observera också att en etanoldriven bil ger ifrån sig avgaser som är i det närmaste helt identiska med dem som en petroleumdriven bil ger ifrån sig. Man måste också kraftigt ifrågasätta huruvida odlandet av grödor som sedan avses användas för produktion av motoretanol förbrukar någon koldioxid som inte naturen ändå förbrukat. Jag menar ungefär följande. Om inte människan odlar en viss energigröda är det ju uppenbart att det på den uppodlade ytan skulle växa något annat med eller utan människans medverkan. Summan av kardemumman är att det bedrivs ett enormt slöseri med jordbruksprodukter när man istället borde använda billigt petroleum. Om petroleumprodukter skulle beskattas på samma sätt som etanolbränsle skulle nämligen petroleumprodukterna vara ojämförligt billigare än motoretanol.

Vidare torde det rimligen vara så att om jordens temperatur stiger därav följer att en del av jordens vattendrag måste fördunsta, vilket borde medföra ett större molntäcke med temperaturdämpande inverkan som följd. Av detta skäl torde det finnas starka skäl att ifrågasätta huruvida smältande isberg verkligen förmår höja havsytan. Om temperaturen stiger kommer ju detta att medföra att vatten fördunstar och blandar sig med atmosfären.

Klimatkatastrofen är naturligtvis ingenting annat än miljörörelsens senaste påhitt. På 70-talet talades det om en ny istid, på 80-talet var det skogsdöden och nu är det klimatkatastrofen som gäller. Allt handlar om att man i grunden drivs av en vilja att skapa förevändningar för att reglera den fria marknaden och påstå att vår livsstil är ohållbar. Istället borde vi arbeta för högre befolkningstillväxt och att alla kineser, indier och afrikaner skulle ges möjligheter att förverkliga drömmen om bil och villa. Det skulle nämligen öka utsläppen av koldioxid och koldioxid är bra för miljön.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?