fredag, november 03, 2006

 

Jag är tillbaka

I tisdags morse kom jag hem från Rumänien där jag tillbragt nästan hela oktober månad. Jag har njutit i fulla drag av mitt besök där och det bästa var att ha tillgång till ortodoxa kyrkor och gudstjänster. Allt annat var trevligt och avkopplande och maten var så god att jag lagt mig till med en föga klädsam övervikt. Politiskt sett är jag mycket besviken över att mina vänner i Lettland inte lyckades åstadkomma någon framgång i parlamentsvalen, men i Lettland finns det möjligheter att tvinga fram beslutande folkomröstningar medelst namninsamlingar. Jag tror och hoppas att EIROSKEPTIKI skall lyckas den vägen. Det råder nämligen inget tvivel om att Lettland har en stor euroskeptisk potential.

Vad gäller Rumänien har de styrande noggrant tillsett att prischocken skall komma innan anslutningen. De flesta priser tycks nämligen redan nu vara anpassade till EU-nivån och man har varit så nitisk att man till och med infört banantullar, trots att det inte odlas bananer i Rumänien. Jag observerade att butikspriset på mjölk var nästan lika högt som i Sverige. Som en jämförelse kan det vara intressant att veta att butikspriset på en liter mjölk i Estland 1993 var cirka en tredjedel av det då rådande svenska priset. Detta säger något om vilket pris vi betalar för protektionismen.

I morgon skall jag uppdatera med nya uppgifter om Big Mac-priser.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?