lördag, november 04, 2006

 

Mac-roekonomi November 2006

Priset på en Big Mac i några olika länder:

Storbritannien: £1,94
Tyskland: €2,99
USA: $3,10 (Observera att denna uppgift härstammar från "The Economist" och inte är alldeles pinfärsk.)
Finland: €3,75
Rumänien: 7,00 Nya Lei (singularis: leu, pluralis: lei)
Sverige: 32,00 kr.
Norge: 39,00 kr.

Valutakurser:

£1=13,71 kr.
€1=9,17 kr.
$1=7,21 kr.
1 ny leu=2,61 kr.
1 norsk krona=1,11 kr.

November månads mac-roekonomi är mycket intressant, eftersom priserna justerats i två länder sedan september månads mac-roekonomi. I Sverige har priset sänkts aningen, vilket bevisar att Riksbankens räntehöjningar biter och att hypotesen om att penningpolitiken verkar med två till tre års fördröjning är helt felaktig. I Finland har priset höjts och prisgapet gentemot Tyskland ökat, vilket strider mot vad jag menar vara det långsiktigt naturliga i en valutaunion. Min gissning är att den finska prisjusteringen kan föregripa en större höjning i något av euro-länderna med låg prisnivå, eller att det finska priset snart kommer att sänkas.

Det är också intressant att observera att valutakurserna rört sig en del. Ännu intressantare är att observera att om hänsyn tas till prisförändringarna blir växelkursrörelserna betydligt mindre.

Den svenska kronan har sedan september månads mac-roekonomi stärkts gentemot samtliga övriga valutor och Sverige är också det enda landet i vilket en prissänkning genomförts. Den enda avvikelsen från att valutakurserna rört sig i samma riktning som priserna förändrats är att norska kronan försvagats gentemot euron trots stabila priser i Norge och stigande i euroland. Å andra sidan var den norska kronan redan innan kraftigt övervärderad utifrån tanken på köpkraftsparitet baserad på Big Mac.

Pundet har försvagats ett tuppfjät gentemot dollarn och eftersom uppgifterna om priset på en Big Mac från USA är c:a 6 månader gamla vågar jag mig inte på att försöka tyda varför relationen mellan pund och dollar är så stabil.

Observera också att enda anledningen att denna månad innefattar uppgifter från Rumänien är att jag varit där och att detta inslag är "november-bonus".

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?