lördag, november 11, 2006

 

Osama W. Bush


Enligt Svenska Dagbladet hotar nu Al-Qaida att spränga vita huset i bitar. Läs mer på följande länk.

http://www.svd.se/dynamiskt/utrikes/did_14045173.asp

Det framstår knappast som någon slump att hotet kommer just efter att George W. Bush förlorat kontrollen över kongressen. Al-Qaida är nämligen med största säkerhet ingenting annat än ett specialkommando inom CIA.

USA är en supermakt med en militär kapacitet som inte på minsta vis står i rimlig proportion till de hot USA är föremål för. USA har ett mycket väl skyddat geografiskt läge och Nordamerika skiljs från övriga världen genom hav. I norr gränsar landet till Kanada som är ekonomiskt sammanflätat med USA. Samma sak gäller Mexiko i söder.

Efter att kommunismen föll samman är det helt enkelt uppenbart att USA saknar fiender som förmår skada landet. Det är troligen därför Al-Qaida tillkommit och terrorattackerna 11 september 2001 genomförts. Osama Bin Laden är bevisligen bekant med George Bush d.ä. och man kan mycket väl tänka sig att CIA beställde terrorattackerna av den gamle vännen till familjen Bush. Att sedan de som utförde själva självmordsattackerna var fanatiska och övertygade "jihadister" utesluter nämligen inte alls att de utnyttjades av Osama Bin Laden och att Osama Bin Laden i själva verket är en CIA-agent. Detta förklarar också varför världens största supermakt lyckas flyga till månen, men inte lyckas fånga en skäggprydd herre som påstås bo i en grotta i Afghanistan. Karl'n är helt enkelt CIA-agent.

Den amerikanska administrationen är helt enkelt i desperat behov av en fiende för att motivera de enorma anslagen till krigsmakten och underrättelsetjänsten. Eftersom det är helt uppenbart att samtidigt ingen förmår hotar USA är det med största sannolikhet så att man måste "köpa sig" en fiende. Det är emellertid avslöjande för "fienden" att "fienden" väljer tidpunkter i så uppenbar samordning med George W. Bush's politiska behov.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?