fredag, november 17, 2006

 

Rekonstruerad Mac-roekonomi oktober 2006

På grund av en resa var jag förhindrad att genomföra en undersökning av priset på en Big Mac oktober 2006. Jag har emellertid tillåtit mig att försöka "rekonstruera" oktober månads Mac-roekonomi.

I Finland kostade en Big Mac €3,65 i september och €3,75 i november. Jag har inte haft någon möjlighet att undersöka när prisförändringen genomfördes och av detta skäl utelämnas Finland.

Vad gäller Sverige har jag lyckats ta reda på att det rätta talet för oktober månad är 32,00 kronor och denna uppgift har jag erhållit genom att en person verksam inom McDonald's kontrollerade i sin dator.

Vad gäller de övriga länderna utom USA gör jag det antagandet att eftersom priset i november var identiskt med priset i september var priset troligen detsamma i oktober.

Uppgifterna från USA hämtar jag från "The Economist" som daterar upp dessa två gånger per år.

Observera alltså att siffrorna skall förstås utifrån vad som just sagts.

Storbritannien: £1,94
Tyskland: €2,99
USA: $3,10
Sverige: Kr. 32,00
Norge: nkr. 39,00

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?