torsdag, november 30, 2006

 

Skål, herr generaladvokat!


Enligt Svenska Dagbladet har den så kallade generaladvokaten föreslagit att EG-domstolen skall döma till nackdel för Klas Rosengren. Givet att domstolen går på generaladvokatens linje kommer det att förbli möjligt för svenska staten att utan någon annan motivering än folkhälsan förbjuda enskilda från att anlita en transportör vid hemförsel av starkvaror från annat EU-land.

Advokat Ola Wiklund har tidigare pekat på att EG-domstolens tidigare dom rörande var punktskatter skall erläggas innefattar ett intressant "kryphål" såtillvida att den möjligen kan tydas så att skyldigheten att erlägga punktskatt endast omfattar transportörer med samma hemvist som köparen. Detta "kryphål" är emellertid endast av intresse givet att det inte är i sig möjligt för en enskild medlemsstat att förbjuda sådan verksamhet. Nu tycks det dock luta mot att ett sådant förbud är förenligt med EU-rätten och då blir ju rimligen svaret på frågan var punktskatten skall erläggas endast av hypotetiskt intresse i ett medlemsland där verksamheten i vilket fall som helst är förbjuden.

Det framstår nu alltså som fullt tänkbart att rättsläget blir sådant att man i exempelvis Nederländerna kommer att kunna importera starkvaror från Frankrike och genom att anlita en transportör från annat land än Nederländerna också kommer kunna komma runt skyldigheten att erlägga punktskatt i Nederländerna, samtidigt som detta förblir omöjligt i Sverige. Vi svenskar skulle i så fall också i fortsättningen komma att särbehandlas och detta trots medlemskapet i unionen. Givetvis skulle detta få många av dem som röstade ja till EU 1994 i förhoppning om att alkoholförmynderiet skulle upphöra att tänka om och fråga sig till vilken nytta vi betalar 30 miljarder per år till EU.

Läs mer om detta på följande länk.

http://www.e24.se/dynamiskt/sverige/did_14175973.asp

Comments:
Hello!

Nice site, keep up the good work .

http://buy-phentermine.hem.nu BUY PHENTERMINE
BUY PHENTERMINE
http://buy-phentermine.hem.nu buy phentermine
http://buy-phentermine.hem.nu phentermine online
http://buy-phentermine.hem.nu order phentermine
http://buy-phentermine.hem.nu cheap phentermine
http://buy-phentermine.hem.nu buy phentermine online
http://buy-phentermine.hem.nu phentermine diet pill
http://buy-phentermine.hem.nu phentermine online pharmacy
http://buy-phentermine.hem.nu phentermine prescription
http://buy-phentermine.hem.nu what is phentermine
http://buy-phentermine.hem.nu free phentermine
 
Hello!

Nice site, keep up the good work .

http://buy-phentermine.hem.nu BUY PHENTERMINE
BUY PHENTERMINE
http://blogg.sol.no/buy-phentermine
BUY PHENTERMINE
http://s-url.net/0mzj/ PARISEXPOSED
http://s-url.net/0n21/ PARISEXPOSED COM
http://s-url.net/0n22/ FREE PARIS HILTON EXPOSED
http://s-url.net/0n23/ FREE ACCESS TO PARISEXPOSED
http://s-url.net/0n24/ FREE LOGINS TO PARISEXPOSED
http://s-url.net/0n25/ PARIS EXPOSED
http://s-url.net/0n26/ PARIS EXPOSED COM
http://s-url.net/0n27/ FREE CLIPS OF PARISEXPOSED MOVIES
http://s-url.net/0n28/ FREE CLIPS OF PARISEXPOSED PRIVATE VIDEO COLLECTION
http://s-url.net/0n29/ FREE CLIPS OF PARISEXPOSED LESBIAN VIDEOS
http://s-url.net/0n2b FREE CLIPS OF PARISEXPOSED DRUNK VIDEOS AND MOVIES
http://s-url.net/0n2c/ PARIS LEBIAN MOVIE
http://s-url.net/0n2d/ DOWNLOAD PARIS PRIVATE MOVIE COLLECTION
http://s-url.net/0n2e/ DOWNLOAD PARIS HILTON LESBIAN VIDEO
http://s-url.net/0n2f/ DOWNLOAD PARIS HILTON PRIVATE MOVIE COLLECTION
http://s-url.net/0n2g/ DOWNLOAD PARIS HILTON NEVER SEEN BEFORE SEX MOVIES
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?