tisdag, november 07, 2006

 

Val i USALäs mer om valen i USA på följande länk.

http://www.svd.se/dynamiskt/utrikes/did_14020778.asp

Jag hoppas att det går åt skogen för republikanerna och att detta leder till att USA drar sig ur Irak. Däremot finner jag det angeläget att Saddam avrättas snarast och ett viktigt skäl för denna ståndpunkt är att jag tror att en restlöst oskadliggjord Saddam skulle göra det ännu svårare för den amerikanska regeringen att motivera truppnärvaron i Irak. Självfallet skall ingen avrättas utan att först ha gjort sig förtjänt av avrättning, men i fallet Saddam är detta rekvisit uppfyllt med råge.

Det finns givetvis ingen garanti för att dagens val skall bli ett bakslag för republikanerna och skulle republikanerna lyckas behålla kontrollen över kongressen tror jag endast att detta kommer att fördröja återtåget från Irak. USA saknar nämligen rationella skäl att spilla blod, svett och stålar på Irak.

Om USA drar sig tillbaka från Irak är det visserligen troligt att ett förskräckligt inbördeskrig kommer att bryta ut, men jag tror att det understundom är så att varaktig framtida fred förutsätter att alla motsättningar får tillfälle att "explodera". Synpunkten kan verka extremt cynisk och är det förmodligen också, men jag menar att exempelvis Jugoslavien bevisar att det faktiskt kan finnas en poäng i resonemanget.

Irak är redan befriat från Saddam och får irakierna tillfälle att utan utländsk inblandning lösa sina inre konflikter kan Irak säkerligen bli ett ganska trevligt land.


Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?