fredag, december 29, 2006

 

Apatiska flyktingbarn

Jag läste just att regeringens utredare kommit fram till att flyktingbarn som blir apatiska inte blir det på grund av brister i asylprocessen. Däremot konstateras det att de flesta blir friska så snart de beviljats uppehållstillstånd. Läs mer på följande länk.

http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_14341673.asp

Organisationen Rädda Barnen menar att utredningen antyder att barnen simulerar för att få stanna i Sverige.

Enligt min mening är det ointressant om dessa barn simulerar eller inte. De blir ju uppenbarligen friska av att få uppehållstillstånd och det är i sig skäl nog att bevilja samtliga uppehållstillstånd. Vill ett barn stanna i Sverige därför att barnet trivs bättre här skall barnet få stanna. Så enkelt är det.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?