onsdag, december 06, 2006

 

Arbetskraftens fria rörlighet

Ett vid första anblick bra argument för EU-medlemskap är arbetskraftens fria rörlighet medlemsstaterna emellan. Jag är den förste att anse att det är mycket bra att svenskar kan arbeta i exempelvis Storbritannien där faktiskt ganska många svenskar fått arbete. På samma sätt är det bra att den brist på läkare som råder i Sverige kan avhjälpas med hjälp av exempelvis tyska läkare. Tyska läkare är mycket välutbildade och det är faktiskt ganska lätt för en tysk att lära sig att tala bra svenska, även om det är svårt för tyskar att lära sig tala svenska utan ganska påtaglig brytning.

En avgörande invändning mot att använda den fria rörligheten för arbetskraft som argument för fortsatt EU-medlemskap är emellertid att redan EES fullt ut innefattar fri rörlighet för arbetskraft. Detta är också anledningen till att också Norge rekryterar tyska läkare och att många norrmän arbetar i London.

Vad gäller Schweiz har Schweiz förhandlat fram bilaterala avtal som innebär att landet i praktiken - möjligen med vissa smärre förbehåll - innefattas av den fria rörligheten för arbetskraft.

När jag kritiserar EU menar jag alltså inte att klanka ned på utlänningar som gör en utmärkt insats i Sverige. Jag har bott i Tyskland och uppskattar den tyska grundligheten och min kontakt med tysk sjukvård gav mig definitivt intrycket att tyska läkare är betydligt mera kompetenta än svenska och framför allt att de skriver ut mediciner istället för att svamla lite hit och dit. Jag anser dessutom att tyskarna är ett missförstått folk som möts av många fördomar på grund av Hitlerväldet. Då måste man verkligen fråga sig varför en tysk född efter andra världskriget skall skuldbeläggas för vad Hitler ställde till med. Dessutom är det förenklat att tillskriva ens den äldre tyska generationen någon skuld för vad som hände under Hitlertiden. Den ekonomiska situationen i Tyskland under tiden efter första världskriget och före andra världskriget var minst sagt katastrofal och många människor trodde på Hitlers löften om ett bättre liv. Vi som ej upplevat denna tid skall inte sätta oss till doms över människor som blev lurade och jag har en kamrat vars morfar var övetrtygad nazist under 30-talets början. Jag kan säga att denne ångerfulle gamle man är en av de mest sympatiska människor jag någonsin träffat.

Därför och av många andra skäl välkomnar jag tyska läkare att arbeta i Sverige. Läs mer om en av dem på följande länk.

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=594921&previousRenderType=6

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?