torsdag, december 28, 2006

 

Ekonomiska prognoser


Ett säkert sätt att göra sig till åtlöje är att försöka producera ekonomiska prognoser. Icke desto mindre skall jag göra ett försök.

Vid årsskiftet höjer Tyskland momsen från 16% till 19%. Tyskland saknar bilaccis och eftersom den lägsta tillåtna momssatsen inom EU uppgår till 15% var det tidigare så att den tyska beskattningen av nya bilar endast var obetydligt högre än den lägsta tillåtna nivån. I Luxemburg saknas bilaccis och momsen uppgår till 15% och enda anledningen till att Luxemburg för ett antal år sedan höjde momsen från 12% till 15% var en överenskommelse inom EU.

I sammanhanget bör man också komma i håg att handeln med begagnade bilar över nationsgränserna inom EU omsätter enorma belopp. Detta beror på att man inte behöver betala moms på en begagnad bil som köpts i ett EU-land för bruk i annat EU-land. Eventuell bilaccis kommer man inte undan, men många länder inom EU saknar bilaccis. Sverige var fram till någon gång på 90-talet troligen det enda land i världen med inhemsk bilindustri och bilaccis, men denna slopades av Göran Perssons regering.

Av nyss nämnda skäl är det så att de länder inom EU som har hög moms och/eller bilaccis tenderar att bli nettoimportörer av begagnade bilar i förhållande till andra EU-länder, medan det omvända gäller de EU-länder som har låg moms och saknar bilaccis. Tyskland är Europas avgjort största nettoexportör av begagnade bilar, men på grund av momshöjningen hotas denna verksamhet. Jag tror att den tyska regeringen allvarligt underskattat den betydelse handeln med begagnade bilar har för den tyska ekonomin. Utlandsefterfrågan absorberar enorma mängder bilar, vilket håller upp priserna på den tyska marknaden och detta förhållande gör det oändligt mycket billigare för den genomsnittlige tysken att byta en begagnad bil mot en ny och detta håller i sin tur i gång den betydelsefulla tyska bilindustrin. Då bör man dessutom komma ihåg att Tyskland trots sina 82 miljoner invånare tillhör de länder där det produceras flest personbilar per invånare i hela världen. Jag är osäker på de exakta talen, men tror mig veta att den tyska produktionen av personbilar per invånare är betydligt större än den svenska och detta trots att det finns två biltillverkare i förhållande till endast 9 miljoner invånare här i Sverige. Bilindustrin är helt enkelt Tysklands ekonomiska nerv och det är ingen slump att varenda liten tysk tidningskiosk är fylld av motortidningar och att Tyskland är det i praktiken enda landet på jorden där det finns vägar utan hastighetsbegränsning. Tyskland är helt enkelt den europeiska och rent av den globala bilindustrins mecka.

Jag förutspår att momshöjningen kommer att få allvarligare följder för den tyska bilindustrin än vad som allmänt tros bli fallet. Jag tror också att den tyska momshöjningen kommer att försvaga euron gentemot den svenska kronan och ett antal andra valutor. Jag gissar också att det ganska snart kommer att blossa upp en diskussion angående det kloka i att höja den tyska momsen.

Jag förutspår också att handeln med begagnade bilar i det lilla Luxemburg kommer att växa så det knakar. Givet att världen kommer att äga fortsatt bestånd får framtiden utvisa om det fanns någon substans i mina gissningar.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?