söndag, december 24, 2006

 

En klok manJag skulle vilja citera professor Sören Wibe:

"Ett svenskt nej till euron skulle, hoppas Sören Wibe, kunna fungera som ett slags föredöme för dem som strävar efter ett Europa präglat mer av allianser mellan enskilda länder och mindre av gemensamma regler. Men några regler vill han behålla. - Till exempel fri handel, fri rörlighet och att du ska få studera var du vill."

Tullfri handel, fri rörlighet och studentutbyte finns inkluderat i EES-avtalet. Jag är övertygad om att partilojaliteten väger tungt för Sören Wibe och att han inte skulle läma socialdemokraterna i första taget. Dessutom misstänker jag att hans inställning till det svenska EU-medlemskapet är starkt beroende av hur EG-domstolen kommer att döma i det så kallade Vaxholmsfallet. Min gissning är att den svenska konflikträtten inte kommer att rubbas av EG-domstolen och om det blir som jag tror kommer säkerligen Sören Wibe att i högre grad acceptera EU-medlemskapet.

Annars vore Sören Wibe den självklare ledaren för den socialdemokratiska fraktionen av en utträdesförespråkande koalition där Margit Gennser vore lika självklar som ledare för den borgerliga fraktionen. Det minimalistiska europeiska samarbete Sören Wibe förespråkar ryms inom EES-samarbetet.

Samtidigt är jag helt på det klara med att den övertygade inflationisten Sören Wibe är den absolut siste jag skulle vilja se som chef för Sveriges Riksbank, men den diskussionen kan vi skjuta upp till tiden efter maktövertagandet!


Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?