söndag, december 10, 2006

 

En stilla reflektion till minnet av Alfred Nobel


I dag delas Nobelpriset ut och i vanlig ordning är de flesta pristagarna amerikaner. Är det så att amerikaner är mer intelligenta än andra folkslag, eller vad beror det på?

Enligt vad som sades på en TV-sändning från Nobelfesten var det så att före andra världskriget var de flesta pristagare tyskar, men efter andra världskriget har de flesta varit amerikaner.

Man skulle kunna tänka sig att det hela handlar om politiskt betingad opportunism. Före andra världskriget var det oomstritt att Tyskland var den världsledande vetenskapsnationen, men efter andra världskriget var allt tyskt strängt bannlyst. Givetvis får tyskarna till en del skylla sig själva. Hade de nämligen inte gett Hitler något stöd hade de ju aldrig hamnat i vanrykte.

Troligen var det så att den huvudsakliga anledningen till att engelskan ersatte tyskan som första främmande språk i svenska skolor 1946 inte någon annan än att Tyskland inte var på modet och jag tror också att detta är huvudanledningen till att inte fler tyskar får Nobelpriset idag. Tyskarna skriver nämligen sina vetenskapliga arbeten på just tyska och svenska Nobel-kommittén begriper inte tyska. Hade däremot tyskan också efter 1946 varit första främmande språk i svenska skolor är det sannolikt att fler tyskar fått Nobelpriset, då det numera inte är lika laddat att erkänna tyska prestationer som det troligen var strax efter andra världskriget.

Givetvis kan man föra resonemanget vidare och spekulera i hur många ryssar som fått Nobelpriset givet att vi svenskar hade förstått ryska.

Jag tror emellertid inte att det är någon överdrift att tro att amerikaner är överrepresenterade främst av det skälet att vi svenskar har hyggliga kunskaper i engelska. Jämför man tyska och amerikanska bilar finns det nämligen knappast någon anledning att tro att USA är någon särskilt högtstående nation i jämförelse med Tyskland och detta gäller oaktat att mitt favoritbilmärke är franska Citroën. Samtidigt är det onekligen så att tillställningen får betecknas som en festlig "happening".

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?