fredag, december 15, 2006

 

Guantanamo Free Trade ZoneJag skulle vilja rikta mina läsares uppmärksamhet mot en utomordentligt intressant tysk artikel om hur USA:s bojkott av Kuba starkt bidrar till att Castro tryggt regerar vidare år efter år. Bojkotten gör det ju möjligt för Castro att skylla allt elände på USA och det bör i sammanhanget också uppmärksammas att USA hindrar cubaner från att söka sig till USA. Att cubaner inte beviljas villkorslös asyl i USA är ingenting annat än första klassens skandal.

Artikeln finns på följande länk.

http://www.ef-magazin.de/ef68-Niemietz-Kuba-Blockade.pdf

Till dem av mina läsare som inte begriper tyska vill jag delge något av innehållet i den sista delen av texten. Där föreslår artikelförfattaren att USA borde inrätta en kapitalistisk frihandelsenklav på Guantanamobasen. Man skulle helt göra Guantanamobasen till något i stil med Hong Kong och givetvis skulle alla kubaner ha fritt tillträde till zonen så länge inte de cubanska myndigheterna skulle hindra dem från att ta sig dit.

Då jag läste texten slogs jag också av tanken att USA inte endast skulle kunna göra zonen helt fri från tullar och indirekta skatter utan rent av göra hela zonen till en fullständigt skattefri zon i syfte att locka dit så mycket företagsamhet som möjligt. Visserligen skulle de amerikanska skattebetalarna få stå för notan, men med tanke på att man redan idag har stora utgifter härrörande från Guantanamobasen torde inga ytterligare stora utgifter tillkomma.

Jag menar att detta är en utomordentligt intressant idé och inte minst är det en intressant idé, eftersom ett förverkligande av tanken mycket snart skulle omintetgöra den kubanska socialismen eller tvinga fram bygget av en ny Berlinmur. Dessutom vore det givetvis så att ett gytter av skyskrapor, restauranger, banker och hotell snabbt skulle tydliggöra skillnaden mellan en socialistisk bristekonomi och blomstrande kapitalism, även om kubanerna skulle tvingas betrakta denna kapitalistiska enklav på avstånd.


Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?