onsdag, december 20, 2006

 

Lilla My ryter till!


Margit Gennser - även kallad Lilla My - ryter till och tycks anse att Sverige borde lämna EU. Mig veterligen är detta första gången en något så när högt uppsatt svensk politiker* som - om än med tvekan - sade ja till EU 1994 gör en helomvändning och deklarerar att hon nu är för utträde.

Jag anser att man kan ställa vissa berättigade frågor kring fru Gennsers resonemang och min främsta undran är hon om anser att det skulle vara en förutsättning för ett svenskt utträde att Danmark och Storbritannien ansluter sig till utträdesgruppen. Min uppfattning är att det med tanke på de enorma jordbrukssubventioner som Danmark erhåller får anses uteslutet att Danmark lämnar EU. Vad gäller Storbritannien tror jag att ett svenskt utträde måste föregå det brittiska, men jag är helt säker på att britterna skulle ansluta sig till utträdesvågen om Sverige tog initiativet. Att lämna EU är en struntsak tack vare EES-avtalet och redan idag står såväl Schweiz som Norge utanför EU och likväl lever dessa länder i högönsklig välmåga.

Läs Lilla Mys generalattack mot hela det svenska etablissemanget:

http://fritteuropa.wordpress.com/2006/12/19/tillbaka-till-efta/

Lilla My är en hedersdam!

*Margit Gennser satt tidigare i riksdagen för moderata samlingspartiet.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?