söndag, december 03, 2006

 

Mac-roekonomi december 2006



Priset på en Big Mac i några olika länder:

Storbritannien: £1,99
Tyskland: €2,99
USA: $3,10 - observera att denna uppgift inte är alldeles färsk
Finland: €3,75
Sverige: 32,00 kr.
Norge: 39,00 nkr.

Valutakurser:

£1=13,41 kr.
€1=9,01 kr.
$1=6,77 kr.
1 nkr.=1,11 kr.

Det bör observeras att prisuppgiften från USA inte daterats upp sedan i våras, men i januari brukar The Economist inte sällan publicera nya uppgifter och det skall bli intressant att se om något har hänt med priserna i USA.

Annars är det uppenbart att det land som i år uppvisar den största prisstegringen är Storbritannien där priset höjts från £1,88 till £1,99. Första april kostade en Big Mac fortfarande £1,88, i maj hade priset höjts till £1,94 och någon gång tidigast den 4 november och senast idag har priset höjts ytterligare en gång så att priset nu är £1,99. Bank of England höjde styrräntorna senast i november och det framstår som sannolikt att Bank of England kommer att se sig föranlett att genomföra ytterligare räntehöjningar. Att inflationshotet är verkligt bevisas av att priset på en Big Mac höjts två gånger under innevarande år och nu faktiskt är hela 5,9% högre än för ett år sedan. I Sverige genomfördes under hösten en sänkning av priset, men sänkningen inskränkte sig till att de flesta franchise-restauranger justerade priset till att vara det samma som på de restauranger som ägs av McDonald's Sverige. Frågan är om detta skall ses som en "teknisk" justering, eller som ett tecken på att Sverige har en mycket låg inflation. Min uppfattning är det är fråga om en teknisk prisjustering, men det är samtidigt ett gott betyg åt vår nye riksbankschef att denna tekniska justering genomförs genom en sänkning av priset. Sänkningen bevisar ju i alla fall att det för tillfället inte råder någon allvarlig inflation i Sverige.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?