torsdag, december 28, 2006

 

Nyheter från Somalia

Som säkerligen de flesta av mina läsare redan känner till styrs Somalia sedan ett halvår tillbaka av någon typ av underligt nätverk av islamistisk milis med tillhörande domstolar. Detta styre lär ha medfört att säkerhetsnivån har förbättrats i Somalia. Å andra sidan tycks det också ha medfört att en del av den exceptionellt frihetliga ordning som blev resultatet av den gamla regeringens kollaps och det därpå följande inbördeskriget har ersatts med en mindre frihetlig ordning. Så har islamisterna bland annat infört stränga restriktioner på bruket av och handeln med khad som är en populär drog i Somalia. Hur farlig denna drog är kan man ha olika meningar om, men den inte värre än att den är helt laglig i Nederländerna och Storbritannien och somliga menar att snus har en större psykadelisk verkan än khad. Oavsett dess eventuella farlighet är det uppenbart att förbudet inte var populärt.

Läs mer om händelserna i Somalia på följande engelskspråkiga länk.

http://somalinet.com/news/world/Somalia/6219

Det intressanta med utvecklingen i Somalia efter regeringens sammanbrott 1991 var att landet delades upp i ett antal zoner som var och en styrdes av en krigsherre. En krigsherre var helt enkelt någon som hade ett antal soldater, maskingevär och arméjeepar och därför kunde lägga ett smärre territorium under sig i syfte att beskatta territitoriet. Detta kan synas mindre trevligt, men vad som sedan hände var att det utbröt konkurrens mellan de olika krigsherrarna om att locka till sig lukrativ och beskattningsbar affärsverksamhet. Dessutom var krigsherrarna hjärtligt ointresserade av att upprätthålla onödig lagstiftning och i den frihet som blev resultatet byggdes bland annat Afrikas bästa mobiltelefonnär upp.

Kanhända kommer nu ett ordnat kaos återinträda i Somalia, men risken finns att krigsherrarna nu gemensamt grundar en mera centraliserad stat. Samtidigt bör man ha i minnet att det somaliska samhället är utomordentligt komplicerat, uppbyggt på grundval av klanlojaliteter och dessutom väpnat till tänderna. Därför är det troligt att det återigen kommer att inträda konflikter så snart man undanröjt islamistmilisen och inte längre har någon gemensam fiende. Uppstår bara nya konflikter krigsherrarna emellan blir det förmodligen omöjligt att centralisera styret och så länge inget centraliserat styre uppstår kommer landet troligen att tendera mot frihet. I så fall är jag övertygad om att Somalia kan bli ett mycket intressant och framgångsrikt land.

Av artikeln ovan framgår att islamistmilisen i Mogadishu redan tycks ha kapitulerat. Det framgår vidare att handeln med khad återigen sker helt öppet och att Mogadishu för tillfället är helt laglöst. Det intressanta blir nu att se vad som kommer istället för islamistmilisens styre och hur detta kommer att skilja sig från den "lapptäckesmodell" som kännetecknade Mogadishu innan islamistmilisens maktövertagande. Oavsett vad som händer är det intressant att följa.

Lyckligtvis tror jag att de som trodde att det skulle bli ett storkrig på Afrikas horn kommer att få fel.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?