onsdag, december 20, 2006

 

Skyddas Bin Laden av USA?


Enligt uppgifter i Svenska Dagbladet skall franska soldater ha varit nära att skjuta Bin Laden, men aldrig getts någon order av de amerikanska befälen att göra så. Jag citerar Svenska Dagbladet:

"Men någon order att skjuta ledaren för terrornätverket al-Qaida ska enligt dokumentären aldrig ha getts från soldaternas överordnade i de amerikanska förbanden - möjligen för att ordergången helt enkelt tog för lång tid."

Jag har själv kursiverat ordet "amerikanska".

Jag har tidigare skrivit om att jag tror att Bin Laden kanske i själva verket står på CIA:s avlöningslista och att han arbetar på George W. Bushs uppdrag och att uppdragets syfte är att övertyga den amerikanska allmänheten om behovet av en aggressiv utrikespolitik. Tanken kan verka närmast paranoid, men om uppgifterna ovan är korrekta kan de tala för att så verkligen är fallet.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?