lördag, januari 06, 2007

 

Avväpning inställd i Somalia

Enligt text-tv ställer den så kallade övergångsregeringen i Somalia in den planerade avväpningen av befolkningen. Läs mer på följande länk.

http://svt.se/svttext/web/pages/133.html

Jag anser att detta är ett mycket lyckligt beslut. Genom att befolkningen i Somalia är beväpnad kan den värja sig mot brottslingar och av det skälet att den så kallade regeringen ännu inte lyckats etablera lag och ordning är det helt rimligt att befolkningen skall ges de faktiska möjligheterna att värja sig mot allsköns brottslingar. Samtidigt är det uppenbart att den så kallade övergångsregeringen var nödd och tvungen till detta beslut.

Skall regeringen lyckas avväpna befolkningen måste den först själv lyckas etablera lag och ordning och genom olika åtgärder vinna befolkningens gillande och samtycke. Sedan skulle befolkningen möjligen vara beredd att diskutera en avväpning.

Å andra sidan finns det knappast någon anledning att avväpna befolkningen av det skälet att det inte är innehavet eller bruket av vapen som är något problem. Det är det brottsliga bruket av vapen som är problemet och en väl fungerande stat kan mycket väl ha en beväpnad befolkning och likväl beivra missbruk av vapen.

Man misstänker snarare att den så kallade övergångsregeringens verkliga syfte med att avväpna befolkningen är att göra den värnlös mot dess eget godtycke. Det är därför mycket bra om avväpningen misslyckas.

Jag tror faktiskt inte att Somalia behöver någon regering alls. Det räcker gott om lokalt förankrad milis garanterar lag och ordning. Det är också uppenbart att Somalia haft fördelar av att inte ha haft någon regering de senaste 15 åren. Under dessa 15 år har Mogadishu exempelvis förvandlas till en gigantisk basar där allsköns varor från all världens hörn köps och säljs till rimliga priser. Misslyckas försöken med att avväpna befolkningen är det tveksamt om den så kallade övergångsregeringen kommer att lyckas etablera kontroll över territoriet och i så fall kommer den nuvarande situationen med totalt fri handel att bestå.

Samtidigt är det mycket som kan bli bättre i Somalia och jag tänker inte minst på att landet är i behov av lag och ordning. Lag och ordning förutsätter emellertid ingen regering av det skälet att lokal milis kan fylla det tomrum som uppstått i statslösheten. På samma sätt kan man tänka sig lokala domstolar svarar för rättsskipningen. Eftersom makt korrumperar är det bra om ingen större makt samlas hos alltför få människor. Det är bättre med ett mera lokalt och "multipolärt system" och jag tror att Somalia kan bli ett pilotfall för en totalt decentraliserad politisk struktur.

I så fall ser framtiden ljus ut för Somalia.

Comments:
Hur kommer det sig att olika lokala miliser inte slåss om makten över de mest profitabla övergångarna eller kvarteren eller vad nu de ekonomiskt betydelsefulla punkterna är i Mogadishu?
 
Jag säger som Henry Kissinger:

Very good question.

Se texten ovan!
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?