torsdag, januari 11, 2007

 

Bank of England höjer basräntan till 5,25%


Idag höjde Bank of England sin så kallade Bank Rate från 5,00% till 5,25%. Beslutet anses oväntat. Läs mer på förljande adress:

http://www.bankofengland.co.uk/publications/news/2007/003.htm

Även om beslutet var oväntat vet den uppmärksamme läsaren av denna blogg att priset på en Big Mac i Storbritannien har höjts från £1,88 till £1,99 under det gångna året. Därför är måhända uppmärksamma läsare av denna blogg något mindre förvånade över beslutet.

Enligt min mening är beslutet väl grundat och behövligt för att hålla tillbaka inflationen i Storbritannien. Dessutom menar jag att det förhåller sig så att en höjning av styrräntorna under vissa omständigheter redan på kort sikt kan ha en positiv inverkan på konjunkturen. Höjs styrräntorna kan nämligen de finansiella marknadernas aktörer börja misstänka att penningpolitiken är alltför stram för att inflationsmålet skall uppfyllas, vilket i sin tur utlöser förväntningar om en lättare penningpolitik och därför framkallar säljtryck på valutan med den påföljden att den reala växelkursen faller och konjunkturen förbättras.

Oavsett detta är Mervyn King tillsammans med Stefan Ingves en av världens bästa centralbankschefer. Stefan Ingves måste emellertid - i synnerhet med tanke på att ECB lämnade styrräntorna oförändrade vid dagens sammanträde - nu bevisa att Riksbanken inte blint och mekaniskt följer ECB utan att de svenska styrräntorna fastställs uteslutande med hänsyn till den inhemska prisutvecklingen i Sverige. Dessutom är Stefan Ingves - till skillnad från Mervyn King - inte bunden av något inflationsmål. Riksbankslagen stadgar fast penningvärde och ingenting annat. Vi får se vad Riksbanken gör härnäst.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?