tisdag, januari 23, 2007

 

Det här kan gå åt skogenVarför har socialdemokraterna nu opinionsmässig medvind och befinner sig de borgerliga i motvind? Svaret är väl helt enkelt att regeringen nu genomfört vissa mindre populära reformer samt att väljarna strömmar tillbaka till socialdemokraterna efter den illa omtyckte Göran Perssons sorti från politiken.

Däremot är jag ganska övertygad om att socialdemokraterna å det kraftigaste överskattar Mona Sahlins förmåga att locka väljare. Med tanke på att under denna månad en viss skattelättnad och därmed förbättrade disponibla inkomster kommer att märkas kan det rent av vara så att detta i kombination med att svenska folket nu fått veta att Mona Sahlin blir ledare för socialdemokraterna får socialdemokraternas siffror att rasa.

Jag har faktiskt inte talat med en enda människa som är entusiastisk inför att Mona Sahlin nu blir ledare för socialdemokraterna. Tvärsom är missnöjet stort inte minst bland socialdemokrater. Jag har till och med talat med sådana som röstade socialdemokratiskt förra året, men nu bestämt sig för att fortsättningsvis rösta borgerligt.

Jag tror faktiskt att det måste anses vara en grundläggande förutsättning för en socialdemokratisk framgång 2010 att inte förlora ytterligare en enda väljare till det borgerliga blocket. Att vinna tillbaka dem som röstade socialdemokratiskt 2002 är säkerligen görligt, men att vinna ytterligare är betydligt svårare och dessutom nödvändigt givet att Mona Sahlin bidrar till att somliga av dem som röstade socialdemokratiskt 2006 går över till den borgerliga sidan.

Min gissning är faktiskt att socialdemokraterna kommer att förlora valet 2010 och att därefter Mona Sahlins politiska karriär är avslutad för gott. Här gäller att vinna eller försvinna och jag gissar på det senare. Samtidigt är jag medveten om att prognoser i allmänhet slår fel och att Mona Sahlin har en viss charm. Å andra sidan är det nog så att Monas stjärna började dala för ett bra tag sedan.


Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?