fredag, januari 19, 2007

 

Inflationen i Storbritannien

Jag gjorde idag den iakttagelsen att lösnummerpriset på "The Economist" nyligen höjts från £3,10 till £3,30.

1957 kostade ett lösnummer av "The Economist" £0,05 eller en shilling. Priset hade varit en shilling ända sedan 1924, medan priset före första världskriget var cirka £0,035. Noga räknat var priset 8½ d. Enligt det gamla räknesättet delades pundet i 20 shilling och varje shilling i tolv pence eller denarii, vilket förklara varför det förkortades med lilla "d". Således delades pundet i 240 gamla pence. Sedan 15 februari 1971 delas pundet emellertid i 100 nya pence.

1957 höjdes priset från £0,05 till £0,075 och under 1960-talet genomfördes två höjningar först till från £0,075 till £0,10 och sedan från £0,10 till £0,125.

1979 kostade ett lösnummer av The Economist £0,60 och var således 4,8 gånger högre än det varit tio år tidigare. 1989 tror jag att priset hade höjts till £1,50 och var således 2½ gånger högre än det var 1979. Jag vet inte vad priset var 1999, men jag tror att det var £2,40 och nu kostar alltså ett lösnummer £3,30 eller 66 gånger mer än det gjorde 1957. Jämfört med priset före första världskriget är alltså priset nu alltså ungefär 93 gånger högre.

Hösten 1974 höjdes priset på ett lösnummer av The Economist från £0,30 till £0,35. Jag skall ta reda på exakt datum så snart tillfälle ges. 9 oktober 1974 öppnades den första McDonald's-restaurangen i Storbritannien och priset på en Big Mac var då £0,45. Idag kostar en Big Mac £1,99.

Om vi antar att priset på ett lösnummer av "The Economist" redan hade höjts från £0,30 till £0,35 redan den 9 oktober 1974 kan vi alltså se att det relativa priset på ett lösnummer av "The Economist" har stigit från cirka 0,78 Big Mac till cirka 1,66 Big Mac. Omvänt uttryckt har det relativa priset på en Big Mac fallit från cirka 1,29 "The Economist" till cirka 0,60 "The Economist".

Sedan 1913 och fram till idag har priset på guld stigit från knappt £4,25 per uns till cirka £319 per uns eller med en faktor på cirka 75. Nu får det vara nog med uppgifter om den brittiska inflationen.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?