tisdag, januari 02, 2007

 

Jag och Eva har alltid röstat på Folkpartiet!


Folkpartiet har på senare år alltmer börjat "flirta" med främlingsfientliga stämningar. Nu vill några folkpartister i Malmö förbjuda skolelever att tala något annat än svenska i skolorna. Läs mer på följande länk.

http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_14352564.asp

Jag tycker att folkpartisternas förslag är såväl principiellt felaktiga som att de är ett exempel på en billig populism. Varför skall man bara få tala svenska i skolorna? Jag tycker att alla människor skall få prata vilket språk de vill och om dessa folkpartister inte visste det så är en domstolsinlaga till svensk domstol skrivet på vilket språk som helst fullt giltig enligt svensk rätt. Däremot kan den som inger en domstolsinlaga på ett främmande språk anmodas inkomma med en översättning av det skälet att det inte anses åligga rätten att översätta inlagan eller ännu mindre att begripa främmande språk. Samtidigt är det meriterande att behärska finska om man söker tjänst vid tingsrätten i Haparanda.

Sedan är det naturligtvis sant att det är av avgörande betydelse att svenska och utländska skolelever i Sverige bibringas kunskaper i svenska språket. Särskilt viktigt är det då förstås att de som på grund av föräldrarnas utländska härkomst har svårigheter med svenska språket får särskild hjälp att utveckla sina kunskaper i svenska, men något absolut tvång för skolbarn att lära sig svenska bör inte förekomma i ett liberalt samhälle. Dessutom är det faktiskt så att det i Sverige sedan urminnes tider finns trakter där man huvudsakligen talar finska.

Antag nu att två invandrarbarn står på en skolgård och talar kurdiska med varandra. Varför skall någon ingripa mot detta? Det är deras fulla rätt att prata vilket språk de vill. I själva klassrummet kan det naturligtvis vara så att en elev anmodas besvara en fråga från läraren och att detta i normalfallet förutsätter att eleven och läraren talar och begriper svenska. Om det finns ett problem är detta i så fall att somliga inte har tillräckliga kunskaper i svenska, men enligt allmänt vedertagen och oomstridd uppfattning är det så att barn har särskilt lätt att lära sig främmande språk. Troligen handlar det mera om att folkpartisterna försöka fiska röster bland dem som kan tänkas rösta på sverigedemokraterna.

Och hur skall man kuna genomföra lektioner i engelska, tyska och franska på skolor där man inte får tala främmande språk?

Comments:
Din farhåga om att undervisning på andra språk än svenska inte skulle kunna genomföras är obefogad; Solo espaniol, nur deutsch, only english osv torde kunna brukas under sådana lektioner, skolor eller utbildningar med sådan inriktning, exvis IB.

Ditt exempel med skolgården låter som hämtat ur 50-talets Tornedalen där det fanns förbud mot att tala tornedalsfinska/meänkieli. Det är dock inte skolgården folkpartisternas förslag berör, utan klassrummet.

Hemspråks-/modersmålsundervisning torde undanröja språkfattigdom i form utav tappad eller underutvecklad läs och skrivförståelse av modersmålet. Undermåliga kunskaper i svenska hindrar elevernas utveckling som invånare och medborgare i Sverige. Språkkunskaper, både i svenska och i andra språk, är till gagn för individen.

Uppenbarligen förvägrar dagens politik att elevernas svenska utvecklas i tillräcklig utsträckning. Att med nya grepp försöka förbättra situationen för Malmös elever tycker jag är jättebra. Särskilt som de elever med andra önskemål kan välja andra skolor/skolformer.
 
Det framgår desvärre inte av artikeln i SvD. att förslaget endast gäller klassrummen. Tolkar man förslaget som att det går ut på att förbjuda pladder eleverna emellan i klassrummet är detta helt i sin ordning, men då bör förbjudet givetvis också även pladder på svenska.

Jag håller med om att friskolesystemet är bra på det viset att eleverna kan välja bort en offentlig skola av det ena eller andra skälet. Ett skäl att välja bort en offentlig skola skulle kunna vara att vissa språl är otillåtna på skolan.

Att jag ställde frågan hur man skulle kunna genomföra undervisning i främmande språk i en skola där sådana är förbjudna skall föstås ur det perspektivet att jag felaktigt trodde att förslaget var mera långtgående än det är. Att Svenska Dagbladets artikel borde ha varit tydligare åberopar jag som ursäkt.

Icke desto mindre kvarstår jag vid uppfattningen att obehörigt pladder på alla språk antingen skall tillåtas eller att allt obehörigt pladder på alla språk skall förbjudas.

Och jag tycker att det är uppenbart att de folkpartistiska politikerna försöker fiska bland de väljargrupper som kan tänka sig att rösta på Sverigedemokraterna.
 
Du talar om att fiska bland väljargrupper.

Jag tänker inte döma ut de individer som röstat på sd, lika lite som jag tänker döma ut de som röstat på v.

Enligt fp "Det liberala samhällsbygget vilar därför på tre pelare: andlig frihet, materiell frihet och solidaritet."

Liberaler och socialister har mycket olika syn på människan, de förra som individer de senare som kollektiv.

Socialister i olika former som s, v och sd, (ja sd talar om 1800-tals-nationalism och 1930-tals-folkhem a la socialdemokraterna; nationalsocialism a la NSDAP är dock inte uttalat), de tycker att det är okej att förtrycka vissa för att andra ska få det bättre.

"Även om varje människa är unik, så förenas vi av vissa gemensamma andliga och materiella behov. Vi har alla rätt till liv, frihet och sökande efter lycka. Samtidigt har vi ansvar för att dessa rättigheter omfattar alla. Liberal individualism är därför oförenlig med en egoism där man bara ser till sig själv. Liberalismen betraktar alla människor som jämlikar – men inte som lika. Kraven på jämlikhet betyder inte att alla skall leva likadant, utan att alla skall ha möjligheter att utvecklas som självständiga människor."

Om fp eller andra liberaler kan få individer som annars röstat på kollektivister att ändra uppfattning och rösta på frisinnade så är det min uppfattning att världen blivit lite ljusare.

(De textstycken jag placerat inom citattecken är ifrån fp:s partiprogram.)
 
För min del får ni fiska röster var ni vill.

Samtidigt tycker jag illa om när man går en grunden obehaglig strömning till mötes i syfte att få dess sympatisörer att rösta på ett "anständigt" alternativ. Detta tyder på förakt för de människor som har främlingsfientliga känslor. De ses ju endast som en skock som genom något vimsiga propagandeknep skall fås att rösta på några som tror sig veta bäst.

Jag tycker att det är mera renhårigt att stå för avsikten att alla människor har rätt att ha vilken kulturell identitet de vill.

Jag ser det inte som något hotfullt med stadsdelar befolkade av svarthåriga muslimer. Däremot är det givetvis tragiskt att många av dem saknar jobb.

Jag tror emellertid inte nödvändigtvis att svaret i första hand heter integration utan snarare en bättre ekonomi.

Genom att det finns stora grupper muslimer i landet kan man tänka sig att det uppstår en muslimsk parallell ekonomi i Sverige. I dessa företag kan sedan muslimerna få arbete utan att behöva beblanda sig med oss "otrogna".

Så länge de inte kastar handgranater på oss/mig lämnar jag dem i fred och har inga synpunkter på deras språk, matvanor, klädedräkt eller andedräkt.
 
tydliggörande i första meningen:

De ses ju endast som en OUPPLYST skock som genom........

rättelse i andra meningen:

stå för ÅSIKTEN att alla människor.....
 
Dessutom menar jag att mycket av dessa stämningar ytterst beror på islamofobi.

I detta sammanhang tycker jag att det vore bättre om folkpartiet fokuserade på sitt historiska arv som religionsfrihetens parti och att religionsfriheten givetvis innefattar alla fredliga uttryck för islam.

I så fall kanske folkpartiet kunde bli ett populärt parti bland svartskallar. Jag tror att den vägen är mera framkomlig om man vill få fler sympatisörer än den man nu tycks anträda.
 
Du skrev: "Jag tycker att det är mera renhårigt att stå för [åsikten] att alla människor har rätt att ha vilken kulturell identitet de vill."

Jag delar uppfattningen att alla människor har rätt att ha vilken kulturell identitet de vill. Fp står också för det!

Du skrev: "Jag ser det inte som något hotfullt med stadsdelar befolkade av svarthåriga muslimer. Däremot är det givetvis tragiskt att många av dem saknar jobb.

Jag tror emellertid inte nödvändigtvis att svaret i första hand heter integration utan snarare en bättre ekonomi."

För att återknyta till det ursprungliga ämnet så är det möjligheterna för individer som lever i de stadsdelarna som är frågan.

Ur fp:s partiprogram: "Även om varje människa är unik, så förenas vi av vissa gemensamma andliga och materiella behov. Vi har alla rätt till liv, frihet och sökande efter lycka. Samtidigt har vi ansvar för att dessa rättigheter omfattar alla."

Vi menar allvar med detta, jag tycker i ljuset av det att malmöfolkpartisterna har gjort helt rätt. De tror sig hittat en lösning för de skolor de har ansvar för. Utbildningen ska ju förhoppningsvis leda till att individen utvecklas så att den kan söka lycka.
 
Min uppfattning är ungefär denna:

Istället för att försöka rida på vardagsrasism skall man ifrågasätta dess "intellektuella" substans och visa att den är klen.

Du tycks mena:

OK, vi kanske fiskar lite röster bland smårasister, men samtidigt gör vi svartskallarna en tjänst när vi lär dem att tala svenska.

Ändamålen - dels att få smårasister att rösta på fp i stället för sd, dels att lära svartingarna lite svenska - får helga medlen.

Jag tror inte vi kommer så värst mycket längre. Vi tycks helt enkelt ha lite olika uppfattningar.
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?