onsdag, januari 24, 2007

 

Rör inte min bil!Miljöminister Andreas Carlgren vill göra det billigare att resa kollektivt jämfört med att ta bilen. Man behöver inte ha särskilt livlig fantasi för att misstänka att han vill höja bensinskatten. Läs mer på följande länk.

http://sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=1160945

För det första är det så att en modern bil inte släpper ut annat än försumbara mängder verkligt giftiga ämnen. Däremot släpper den ut koldioxid. Koldioxid är ett helt naturligt förekommande ämne, som var helt ofarligt fram till dess bilindustrin utvecklat bilar vars enda utsläpp bestod av ditintills helt ofarligt koldioxid. Givetvis hade miljörörelsen hävdat att jordens yta kommer att stå under vatten inom 20 år om bilindustrin utvecklat bilar som endast släppte ut dricksvatten.

För det andra är bilismen en stor positiv kraft i samhället. Bilismen skapar massor av arbetstillfällen och erbjuder mobilitet åt massorna. Bilismen är helt enkelt folklig eftersom den gör det möjligt för normalinkomsttagare att företa resor som i äldre tider inte ens grevar och baroner kunnat genomföra.

Höjer man priset på bensin gör man det dessutom mindre intressant för människor att ta de jobb som kräver att man kör bil till arbetsplatsen. Höjd bensinskatt minskar alltså arbetskraftsutbudet, vilket skadar ekonomin. Enligt vissa forskares mening är det till och med så att USA:s s. k. dynamiska och flexibla arbetsmarknad beror på de låga bensinpriserna i USA. Folk kan helt enkelt lätt, smidigt och billigt ta sig till de orter där det finns jobb, medan i det mindre flexibla Europa detta inte lönar sig på grund av höga bensinpriser.

Den borgerliga regeringen gör ett stort misstag genom att inte bedriva en klart bilvänlig politik. De flesta socialdemokratiska väljare är bilburna låg- och mellaninkomsttagare som lätt skulle vinnas för det borgerliga blocket om man satsade på billigare bensin, mera motorvägar, större parkeringsplatser och fri fart. Nu framstår det i dessa människors ögon som att "högern" inte bara vill slopa tryggheten på arbetsplatserna utan dessutom ta ifrån svensk arbetarklass ett verkligt folkligt nöje.

I FLAVIANOKRATERNAS Sverige skulle det inte finnas någon bensinskatt. Utbyggnaden av motorvägsnätet skulle ges största prioritet och det skulle råda fri fart på motorvägarna. Dessutom skulle stadsplaneringen medvetet drivas dithän att anpassa samhället till och för massbilismen, med jättelika köpcenter och ännu mera gigantiska parkeringsplatser utanför stadskärnorna.


Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?