onsdag, januari 31, 2007

 

Somalia i anarki

Enligt vad jag kan förstå är det fortfarande så att Somalia befinner sig i anarki. Läs mer på följande länkar.

http://www.shabelle.net/news/ne2209.htm

http://www.shabelle.net/news/ne2213.htm

Den första länken handlar om att priserna på mindre vapen skjutit i höjden på Mogadishus vapenmarknader. Detta indikerar att den så kallade övergångsregeringens försök att avväpna befolkningen i Mogadishu kapitalt misslyckats. Eftersom uppenbarligen handeln fortgår helt öppet stöder detta uppfattningen att den så kallade regeringen ej har effektiv kontroll över territoriet.

Den andra länken handlar om att afrikanska unionen inte lyckas få ihop en så kallad fredsbevarande styrka som skall ersätta de etiopiska trupperna, då nu dessa drar sig tillbaka från Somalia. Det är helt uppenbart att den så kallade övergångsregeringen inte har några utsikter alls att etablera kontroll över territoriet utan massivt understöd av utländsk trupp. Som skäl för underlåtenheten att vilja gå in i Somalia tycks de övriga afrikanska länderna ange risken för att deras soldater skall dödas.

I så fall kanske det är så att den somaliska anarkin har blivit stabil av det skälet att befolkningen är så till den grad beväpnad att ingen vågar ge sig in i getingboet. Även om anarkin i nuläget är förenad med vissa uppenbara nackdelar, har det visat sig att frånvaron av statsmakt i vår mening gett Somalia vissa uppenbara fördelar.

Med tiden tror jag också att en maktbalans kommer att uppstå mellan de olika grupperingarna och att detta kommer att undanröja de nackdelar som är förenade med frånvaron av statsmakt i vår mening. I så fall kan Somalia bli ett intressant land och redan idag anses Mogadishu vara en betydelsefull handelsplats av det skälet att det exempelvis inte finns något tullväsende eller någon moms. Enligt vissa bedömare är det till och med så att den somaliska ekonomin växer i en årstakt på hela 25%. Då bör givetvis beaktas att siffrorna är osäkra och att utgångsläget är närmast extrem fattigdom. Läs mer om den ekonomiska tillväxten i Somalia på följande länk.

http://www.smh.com.au/news/business/trouble-means-you-can-make-lots-of-money-fast/2007/01/07/1168104866747.html

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?