onsdag, januari 17, 2007

 

USA:s näste president?

Jag menar visserligen att en viktig förutsättning för att bli en framgångsrik amerikansk president är att man har varit guvernör. Reagan, Clinton och George Bush d.y. har alla varit guvernörer och har alla blivit återvalda. Visst finns det undantag från regeln. Så hade exemeplvis den olycksalige Jimmy Carter varit guvernör i Georgia, men skulle man ställa upp en statistik på vilka presidenter som varit framgångsrika i den begränsade meningen att de klarat av sysslan att vara president väl tror jag att man skulle se en tydlig tendens mot att före detta guvernörer klarar sig bättre än de som inte varit guvernörer. George Bush d.ä. hade aldrig varit guvernör och blev inte återvald och så vidare.

Den ovan avbildade Barack Obama har inte varit guvernör, men om jag vore i hans kläder och verkligen ville bli Förenta Staternas president skulle jag först satsa på att bli guvernör så att jag lärde mig det politiska hantverket väl. På precis samma sätt tror jag att en svensk statsminister som varit kommunalråd har mycket större förutsättningar att bli en skicklig statsminister än en som inte varit det. Fredrik Reinfeldt har å ena sidan inte varit kommunalråd, men har är gift med ett och har en viss kommunal erfarenhet. Det talar exempelvis för att kommer att bli en bättre statsminister än Carl Bildt, även om detta i sig inte får anses som någon större prestation. Man kan tycka vad man vill om Göran Persson, men jag anser att det faktum att han behärskade det politiska hantverket väl främst förklaras av den erfarenhet han samlade på sig som kommunalråd i Katrineholm.

Om jag förstått saken rätt finns det en överhängande risk för att republikanska partiet nomninerar Condoleezza Rice till republikansk presidentkandidat och att därför den troligen betydligt mera lämpade och vita Hillary Rodham Clinton i så fall med sin överklassbakgrund inte skulle framstå som det naturliga valet för USA:s svarta.

I så fall skulle man kunna tänka sig att det demokratiska partiet skulle nominera den i och för sig vettige kandidaten Barack Obama till presidentkandidat. I så fall har Condoleezza Rice endast en merit kvar och den är att hon är kvinna.

Med tanke på att det sägs att Barack Obama i ekonomiska frågor inte tillhör det demokratiska partiets så kallade vänsterfalang och med tanke på att han till skillnad från såväl Condollezza Rice som Hillary Rodham Clinton är och alltid har varit motståndare till irakkriget kan jag knappast tänka mig någon ur mitt perspektiv bättre amerikansk president än Barack Obama. USA skulle dessutom kunna göra enorma besparingar på att dra tillbaka alla trupper från Irak. Det som förstås talar emot honom är att han aldrig varit guvernör.

Dessutom måste det demokratiska partiet nästan nominera en afroamerikan givet att Condolleezza Rice nomineras till republikansk presidentkandidat. Någon sämre kandidat än Condolleezza Rice är förmodligen inte möjlig att uppbringa, eftersom George Bush inte får återväljas för en tredje period och vad det anbelangar har Condoleezza Rice heller aldrig varit guvernör.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?