söndag, februari 04, 2007

 

Christer Pettersson R.I.P.


Enligt Svenska Dagbladet skall Christer Pettersson ha "erkänt" mordet på Olof Palme innan sin död. Läs mer på följande länk.

http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_14556982.asp

Vad det anbelangar skall inemot 200 personer ha hört av sig till polisen och "erkänt" palmemordet. Christer Pettersson är alltså inte ensam till och med om det skulle vara sant att han erkänt mordet på Palme.

Det finns en enda trovärdig förklaring bakom mordet på Olof Palme och det är att han mördades av ett kommando inom den sydafrikanska säkerhetstjänsten på uppdrag av CIA. Anledningen att Palme ådragit sig Washingtons ogillande skall ha varit att Palme skall ha vägrat att utfärda svenska slutanvändarintyg för att underlätta amerikansk vapenhandel. Lyssna på följande länk.

http://www.leopoldreport.com/PALME%20(5)%20(1).mp3

Att det är möjligt och troligt att den sydafrikanska säkerhetstjänsten stod för "hantverket" utesluter inte att SÄPO var inblandat. Hans Holmérs bok om palmemordet hette "Olof Palme är skjuten". Vänder man på det blir det "Skjuten är Palme Olof".

Om man använder sig av stor bokstav i början av varje enskilt ord och dessutom gör begynnelsebokstaven fet blir detta extra intressant.

Skjuten
Är
Palme
Olof

Comments:
Hello! Mozilla Firefox web browser has updated,Please visit my blog,Free download Quickly
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?