torsdag, februari 15, 2007

 

Det som inte får hända

Jag citerar Shabelle Media Networks:

"The spiralling violence is also likely to undermine any attempts to deploy an African Union peacekeeping mission designed to protect the country's weak government and train a new army in the lawless nation."

Enligt min mening vore det en katastrof om Afrikanska Unionen eller FN fick tillfälle att etablera militär närvaro i Somalia. Det enda som behöver hända är Somalia lämnas i fred. I så fall kommer visserligen en del konflikter att blossa upp, men eftersom de stridande skulle ha begränsade resurser utan utländska pengar och/eller trupp kommer oroshärdarna snart att slockna.

Innan USA började att understödja den så kallde antiterroralliansen rådde en naturlig terrorbalans mellan olika grupperingar och intressen och i skydd av denna terrorbalans kunde handel och affärsliv blomstra. Somalia är på grund av frånvaron av ordnad statsmakt, moms och tull nämligen en potentiell jättebasar. Dessutom finns eller åtminstone fanns ingen gränskontroll och jag menar att Somalia skulle kunna utvecklas till ett jättelikt Dubai med öppna gränser, men detta förutsätter att ingen enskild gruppering får för mycket makt. Det första argumentet för detta är givetvis att om en gruppering blir märkart starkare än de andra förlorar denna gruppering ett viktigt skäl att ej använda sig av våld i syfte att utöka sin makt. Det andra argumentet är att om en gruppering får för mycket makt kan denna grupperingar påtvinga landet olämpliga regler som stryper affärslivets blomstring.

Min vision är att Somalia utvecklas till en gigantisk basar med öppna gränser och ett otal lokala milisgrupperingar som garanterar lag och ordning. Blir ingen gruppering för mäktig kommer nämligen en naturlig mekanism som verkar i frihetlig riktning att verka.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?