söndag, februari 11, 2007

 

DränkningseffektenJag anser visserligen inte att en modern bensindriven bil med katalytisk avgasrening representerar något miljöproblem alls, men likväl skulle jag vilja fästa mina läsares uppmärksamhet på ett intressant projekt som BMW bedriver. BMW har utvecklat en stor och stark lyxbil vars enda utsläpp består av vattenånga. Bilen kallas BMW hydrogen 7 och avbildas ovan. Den är inte fullt så snabb som sin bensindrivna kusin, men toppfarten är 230 km/h, vilket torde vara tillräckligt i de allra flesta situationer.

Om ni vill veta mer om denna intressanta bil, som inte är till salu, kan ni titta på denna film.

http://www.youtube.com/watch?v=N675mHss_uQ&NR

Jag tror visserligen att det upphaussade talet om den så kallade klimatkatastrofen kommer att klinga av inom en tioårsperiod. Det enda som krävs för att folk skall begripa att talet om klimatkatastrofen inte är något annat än rent strunt är ju några stränga vintrar och vintern 1935 var exceptionellt mild, men åtföljdes av de exceptionellt stränga vintrarna 1941 och 1942. Det verkar med tanke på det milda decembervädret 2006 sannolikt att vi kommer att få uppleva några riktgt stränga vintrar inom de närmsta tio åren och idag indikerade min utomhustermometer 12 köldgrader. I takt med att folk iakttar verklighetens beskaffenhet kommer troligen klimatdravlet att avta.

Icke desto mindre skall det bli oerhört intressant att se vad miljörörelsen kommer att anföra den dag bilarna endast släpper ut vattenångor. Jag menar nämligen att miljörörelsen drivs av ett emotionellt betingat bilhat och att man endast producerar nya förevändningar och argument för att vilja inskränka bilismen i takt med att bilindustrin presenterar nya tekniska lösningar. Innan den katalytiska avgasreningen fanns på marknaden talade ingen om att koldioxid skulle vara farligt. Koldioxid är ju ett helt naturligt ämne som finns i utandningsluften då ju människan i viss mening är en förbränningsmotor. Med tanke på detta verkar det långsökt att tro att koldioxid skulle vara något miljöhot. Sedan den katalytiska avgasreningen introducerades producerar bensindrivna bilar praktiskt taget ingenting annat avfall än just koldioxid, men så snart detta var fallet blev koldioxid snart ett ohanterligt miljöhot.

Rimligen kommer miljörörelsen att ha hittat på nya argument mot bilismen den dag vätgasdrivna bilar finns på marknaden. Vätgasdrivna bilar släpper endast ut vattenånga och jag skall inte vara förvånad om det ganska snart efter att vätgasdrivna bilar finns till tillgängliga till försäljning kommer att presenteras larmrapporter enligt vilka de enorma utsläppen av vattenångor beräknas skapa en livshotande luftfuktighet, medföra missväxt och översvämningar eller vad som helst.

En annan möjlighet är att man kommer att rikta in sig på den enorma energiåtgången vid biltillverkningen, alternativt energiåtgången för att komma ned i de låga temperaturer som krävs för att kunna hantera vätgas.

En annan intressant sak skall bli att få se vad man kommer att anföra för argument för hastighetsbegränsning den dag alla bilar är försedda med säkerhetssystem som avstyr olyckor genom att låta datateknik och robotar ta över bilkörningen så snart föraren klantar sig. Summan av mitt resonemang är att miljörörelsen hatar bilar och bilism och att den saknar sakargument.


Comments:
Vattenånga är en växthusgas den också.
 
Jag har också funderat i dina banor - att det helt enkelt är bilhatet som driver miljörörelsen. Att sitta i sin egen bil och själv bestämma när jag ska åka och vart. Det är nog alltför provocerande för miljökollektivisterna. Nej, tacka vet jag kollektivtrafik - att åka från ett ställe där man inte är till ett ställe man inte ska till.
 
Jag har ytterligare em blogg som handlar om hastighetsbegränsningar och trafiksäkerhet. Titta på följande adress.

http://frifart.blogspot.com
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?