torsdag, februari 15, 2007

 

Gärna för mig

Så här står det i Svenska Dagbladet:

"–Schweiz är internationella ­företags förstaval bland europeiska länder för att placera globala ­eller europeiska högkvarter. Under 2005 startade 510 utländska företag verksamhet i Schweiz, skriver konsultföretaget Ernst&Young.–Ett företag som förlagt sitt högkvarter till Schweiz är där för att stanna, påpekas det"

Observera att artikeln säger att Schweiz är förstahandsvalet för många storföretag. Dessutom hör det till saken att Schweiz står utanför såväl EES som EU.

Jag finner detta högst intressant av det skälet att om Sverige förlorar Vaxholmsfallet och Sverige därför kommer att lämna EU måste Sverige även lämna EES, eftersom EES omfattar den gemensamma arbetsmarknaden. Å andra sidan kan man härvidlag lägga in en liten brasklapp, eftersom det finns större möjligheter till undantagsregler inom EES men utanför EU än det finns inom EES och EU.

Icke desto mindre är det uppenbarligen så att man kan leva alldeles utmärkt såväl utanför EES som EU och därför bör definitivt ett utträde från såväl EU som EES föredras framför att kvarstå inom EU. Samtidigt vore enligt min mening ett EES-avtal med garantier för att hävdvunnen svensk konflikträtt skulle kvarstå oförminskad det optimala.

Däremot vill jag understryka att en situation utanför såväl EES som EU inte är något att vara rädd för. Man kan alltid hoppas att svenska staten förklorar Vaxholmsfallet och detta eftersom det förmodligen skulle bidra till att Sverige lämnade EU. I sak anser jag att konflikträtten bör kvarstå åtminstone oförminskad.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?