fredag, februari 02, 2007

 

Mac-roekonomi februari 2007


Priset på en Big Mac i några utvalda länder:

Storbritannien: £1,99
Tyskland: €2,99
USA: $3,22
Finland: €3,75
Sverige: Kr.32,-
Norge: Nkr. 40,-

Valutakurser:

£1=13,71 kr.
€1=9,06 kr.
$1=6,94 kr.
1 nkr.=1,11 kr.

Som synes har det norska priset höjts, vilket vid oförändrad nominell växelkurs betyder att den norska kronans reala växelkurs stigit. Detta kommer att påverka den norska ekonomin negativt. Däremot betyder detta att den svenska kronan i reala termer försvagats gentemot ett av de länder med vilka vi har det absolut största handelsutbytet. I förhållande till befolkningsantal finns det inget land med vilket vi har ens i närheten så stor handel med som Norge.

Troligen kan den svenska kronans reala depreciering gentemot den norska ge den svenska konjunkturen en liten puff i rätt riktning. En annan möjlighet är förstås att den norska kronan kommer att försvagas i nominella och reella termer inom en överskådlig framtid. Vi får se.

9 februari reviderade jag den amerikanska prisuppgiften. Fram till dess angavs $3,10 som det amerikanska priset, men på grund av att The Economist daterat upp Big Macindex 1 februari 2007 har jag den 9 februari reviderat uppgiften. I övrigt baserar sig mina uppgifter på egna efterforskningar.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?