onsdag, februari 21, 2007

 

Är EFTA dött?


Färöarna siktar nu mot att bli medlemmar av EFTA och därmed förmodligen också av EES. Läs mer på följande länk.

http://www.tinganes.fo/Default.asp?d=96A86799-F219-446F-88E6-6A3859D2F577

Även om man naturligtvis kan anse att Färöarna är en bagatell i Europapolitiken är det ändå så att man knappast ansöker om medlemskap i en organisation i vilken ett medlemskap inte gör någon skillnad alls. Färöarna vill uppenbarligen dra fördelar av ett närmre samarbete med EU och EFTA-länderna utan att därvid riskera att skänka bort en alltför stor del av självbestämmandet till en ansiktslös byråkrati. Då passar en anslutning till EFTA och EES alldeles utmärkt.

Jag förstår att somliga uppfattar upplysningen i det närmaste som ett kuriosum, men om det skulle falla sig så att exempelvis Ukraina, Turkiet eller Georgien skulle ansöka om medlemskap i EFTA vore helt plötsligt EFTA en organisation av stor betydelse. Idag är de enda ekonomiskt betydelsefulla länderna inom EFTA Norge och Schweiz, men båda länderna lever i välmåga trots eller tack vare att de inte är medlemmar av EU.

Att EFTA- och EES-medlemskap representerar något som gör en faktisk skillnad bevisas av att organisationen nu får en ny medlem. I Lettland finns en rörelse som håller på att driva fram en folkomröstning om ett förslag som går ut på att en petition som undertecknats av 10000 medborgare skall kunna driva fram en folkomröstning om vad som helst. Redan idag kan en liknande petition driva fram en folkomröstning om nästan vad som helst, men frågan om EU-medlemskapet är förstås undantagen.

Lyckas man genom den pågående petititionen driva fram en folkomröstning om att justera bestämmelserna så att även frågan om det fortsatta EU-medlemskapet genom en liknande petition kan underställas en folkomröstning är jag övertygad om att det finns en realistisk chans att Lettland folkomröstar om EU-utträde inom en inte alltför avlägsen framtid. I så fall kan man inte utesluta att EFTA får ytterligare en medlem.

Skulle sedan exempelvis Ukraina ansluta sig till EFTA tycker jag inte att det skulle framstå som helt uteslutet att även Sverige lämnar EU. Ett av de "tyngsta" pseudoargumenten för EU-medlemskapet är ju att EFTA har förlorat i betydelse. Jag anser också att det vore en utmärkt sak för Ryssland att ansöka om medelemskap i EFTA. Konflikten om det turkiska EU-medlemskapet kan också lösas med den eleganta kompromissen att göra Turkiet till medlem av EFTA.

EFTA är bra, men EU är en katastrof.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?