måndag, mars 05, 2007

 

Argument

Flavian: Your comment is awaiting moderation.

2007-03-05 kl 22:28 ...med Internet Explorer 6.0 och Windows XP

Vad du säger är helt enkelt osant eftersom lägsta tillåtna hastighet ALDRIG kan eller får överskrida 130 km/h, då detta är den högsta rekommenderade hastigheten.

I praktiken förekommer dock aldrig mer än 80 km/h som lägsta tillåtna hastighet.
Vad som framgår ovan är att lägsta tillåtna hastighet på en motorväg med högst två filer i varje körriktning aldrig får vara högre än 70 km/h.

Ta gärna fram reglerna/rekommendationerna som avser motorvägar med mer än två filer i varje körriktning.

Det du antyder är rent nonsens, eftersom endast undantagsvis en tavla med tvingande hastighetsbegränsning får ange mer än 130 km/h. I mycket enstaka fall förekommer därför skylten högsta tillåtna hastighet 140 km/h, men aldrig förekommer att mer än 80 km/h anges som lägsta tillåtna hastighet.

Som sagt vore jag mer än glad om du kunde plocka fram de lagregler som bevisar att jag har fel.

Det lär bli svårt.

Comments:
Jag konstaterar att den enda lagregel ifrågavarande bloggare lyckats visa på är ett allmänt påstående om att lagstiftningen bygger på en allmän princip som innebär att allt som inte är uttryckligen förbjudet är tillåtet.

Även om det skulle finnas en sådan princip är det helt uppenbart att bestämmelsen om rekommenderad högsta hastighet innebär ett uppenbart hinder för att uppställa en tvingande bestämmelse som medför att man inte iakttar denna rekommendation.

Det mest sannolika vid genomläsning av ifrågavarande bloggares inlägg är att fråga är om en mytoman.
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?