torsdag, mars 08, 2007

 

Avslagen frihetEnligt Dagens Nyheter har regeringen idag gett klartecken för att tillåta 120 km/h på motorväg. Jag anser att detta är ett exempel på en unken kompromiss och att åtminstone 130 km/h borde tillåtas. Man borde dessutom skapa de rent juridiska förutsättningarna för fri hastighet.

Det finns inga entydiga vetenskapliga belägg för att hastighetsbegränsningar på motorväg har någon dämpande inverkan på antalet dödsolyckor. Tyskland klarar sig alldeles utmärkt i internationella jämförelser där antalet trafikdödade jämförs och eftersom stora delar av Autobahn redan har hastighetsbegränsning är Tyskland det enda land där det finns några förutsättningar att jämföra olyckstalen mellan motorvägar med och utan hastighetsbegränsning. Dessa jämförelser pekar på att det inte finns några vetenskapliga belägg för att hastighetsbegränsningar räddar liv.

Sedan är det sant att svenska motorvägar på det hela taget håller något lägre standard än tyska motorvägar. Med tanke på att de svenska inte är så hårt trafikerade som de tyska anser jag att detta är acceptabelt, men det är inte acceptabelt att svenska motorvägar har så klena mitträcken som de bevisligen har. Gång efter annan lyckas lastbilar och bussar forcera svenska mitträcken och detta är en typ av olyckor som praktiskt taget aldrig sker i Tyskland, helt enkelt därför att tyska mitträcken är ojämförligt starkare än svenska.

Om denna brist åtgärdades vore det svenska motorvägsnätet åtminstone kapabelt att hantera 130 km/h som högsta tillåtna hastighet och i takt med att man kan bygga ut olika flexibla system för hastighetsbegränsning samt även öppna möjligheter att mera effektivt övervaka att folk håller vettigt säkerhetsavstånd är fri fart inte på något sätt oförsvarligt.

Dessutom menar jag att regeringen gör ett mycket anmärkningsvärt klavertramp när man går på vägverkets linje att tillåta upp till 100 km/h på vägar med mötande trafik. Detta är visserligen en minskning från dagens 110 km/h, men med den nya maxgränsen på 100 km/h kommer vi att ligga på delad i stället för ohotad första plats i Europa vad gäller generösa hastighetsgränser på rent ut sagt livsfarliga vägar.

Sverige är i nuläget helt ensamt om att tillåta 110 km/h på vägar med mötande trafik och i det annars ytterligt hastighetsliberala Tyskland tillåts aldrig mer än 100 km/h på vägar med mötande trafik och i allmänhet inte mer än 80 km/h.

Vore det inte rimligare att man sänkte den övre gränsen för vägar med mötande trafik till 90 km/h och istället tillät 130 km/h efter det att man anordnat lika stabila mitträcken som i Tyskland och dessutom öppnade för fri fart med hjälp av elektronisk skyltning på de bästa motorvägarna?

Med tanke på att Sverige kommer att kvarstå som Europas och världens mest liberala land vad gäller att tillåta höga farter på vägar med mötande trafik framstår det som övermåttan löjligt att endast tillåta 120 km/h på de "bästa motorvägarna". I Tyskland råder 120-gräns på sådana motorvägar som exempelvis saknar nödspår för havererade fordon eller av andra skäl inte lämpar sig för höga farter. Däremot tillåts aldrig mer än 100 km/h på vägar med mötande trafik och i allmänhet inte mer än 80 km/h. Det är rimligt och seriöst.

Läs mer om detta på följande länk.

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=626161


Comments:
Hello! Mozilla Firefox web browser has updated,Please visit my blog,Free download Quickly
 
Visst kan vi höja hastighetsbegränsningarna på mötesfri väg.
Sen finns det faktiskt många vägar med mötande, trafik som klarar 100 eller 110 också eftersom de har så liten trafikmängd (Norrlandsvägar).
 
Kanhända är det inte orimligt med 110 på så kallade norrlandsvägar med obefintlig trafik, men i så fall skall svenska myndigheter inte påstå att tyskarna är galna när de har fri fart på motorväg.

Ett sätt att lösa problemet vore att tillåta max 70 vid möte, men kanske 130 utan möte.

Är vägen mötesfri blir det "automatiskt" 130-gräns. är det mycket trafik och möte hela tiden tillåts ju ändå inte mer än 70.
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?