lördag, mars 03, 2007

 

Hur dum får man bli?


Läs mer om den så kallade alliansens senaste påhitt.

http://www.e24.se/dynamiskt/bilar/did_14739281.asp

I Sverige finns det trots en extremt bilfientlig politik 461 personbilar per 1000 invånare och då räknas även miljöpartister, åldringar och barn med. Då behöver man inte vara särskilt intelligent för att inse att det är politiskt otaktiskt att belasta den redan hårt skattebelastade bilismen med ytterligare bördor. Ett bevis för att på politisk väg beslutade merbelastningar av bilismen är politiskt självmål får man om man klickar på länken ovan och räknar antalet kommentarer. Jag vet inte vad för slags nyheter som hade krävts för att få fler kommentarer, men jag gissar att det hade krävts något synnerligen omskakande för att provocera fram fler kommentarer. Det är heller inga särskilt trevliga kommentarer.

Hur korkad får man egentligen vara? Inser inte alliansen att den kunde göra stora taktiska vinster på att etablera sig som det bilvänliga alternativet till en av socialdemokraterna ledd och av de gröna khmererna understödd regering? Skall inte landsbygdspartiet centern värna om dem som bor i glesbygd och för vilka bilen är såväl närmast oundgänglig som det kanske främsta nöjet?

Är inte moderaterna ett skattesänkarparti? Enligt min prognos kommer den bilfientliga alliansen snart att befinna sig i samma läge som personerna på bilden ovan.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?