söndag, mars 18, 2007

 

Hur skall detta gå?



Enligt Sifo har socialdemokraternas opinionssiffror redan börjat dala. Detta är knappast någon bra start för Faster Mona.

Samtidigt bör den borgerliga regeringen inte ta ut något i förskott. Att opinionen nu börjat vända och att ett borgerligt övertag kan vara i sikte är absolut ingen garanti för att man kommer att vinna valet 2010. De borgerliga vann med knapp marginal och de borgerliga bör utgå från att en del av dem som de borgerliga lyckades "vinna över" kommer att ha gått tillbaka till socialdemokraterna vid valet 2010. De borgerliga måste alltså försöka fiska röster bland dem som röstade socialdemokratiskt 2006. Detta behöver emellertid inte vara omöjligt med tanke på att somliga röstade socialdemokratiskt av det skälet att de uppfattade Göran Persson som ett säkert och beprövat kort jämfört med utmanaren Reinfeldt. Ur ett sådant perspektiv kan Reinfeldt framstå som det mera seriösa alternativet i jämförelse med Faster Mona och det är alltså inte omöjligt att människor som röstade socialdemokratiskt 2006 kommer att rösta borgerligt 2010.

Jag menar emellertid att de borgerliga bör ha något i rockärmen att plocka fram om det visar sig att det finns en risk för socialdemokratisk valseger 2010. Jag menar att utmärkt sådant ess i rockärmen vore en sänkt moms.

Att sänka momsen kostar mindre än man tror av det skälet att svenskar bland annat - åtminstone i mindre grad - skulle köpa begagnade bilar i utlandet. Vi får dessutom mera turism, men framför allt ger en momssänkning en högre disponibel inkomst. Jag vet inte var jag läst det, men det sägs att just den disponibla inkomstens utveckling är en mycket viktig variabel när elektoratet bedömer en sittande regering. Dessutom riskerar svenska staten snart ha såväl budgetöverskott som återbetald statsskuld. I så fall blir det faktiskt ett problem att avgöra hur man skall hantera budgetöverskottet. Att sänka momsen verkar då vara en vettig åtgärd.

Känner folk att plånboksinnehållet blivit aningen drygare tar man det säkra före det osäkra och återväljer sittande regering. Vad gäller frågan att det måhända finns mera angelägna skattesänkningar att genomföra, menar jag att dessa kan genomföras ändå. Staten kommer snart att ha ett nära nog ohanterligt budgetöverskott och därför kan även andra typer av skattelättnader genomföras utan nedskärningar. Däremot är det särskilt angeläget att sådana skattelättnader som direkt gynnar människor med låga inkomster genomförs före valet 2010. De rika kommer ändå att rösta borgerligt. Läs om den senaste opinionsundersökningen på följande länk.

http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_14843271.asp


Comments:
Hello! You have a very nice blog! I'm here to share valuable info with you visit my blog,about Mozilla Firefox web browser.
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?