fredag, mars 16, 2007

 

Knappast förvånande

I Svenska Dagbladet står idag att läsa att SÄPO lägger ned utredningen kring de försvunna banden från Tsunamikatastrofen. Läs mer på följande länk.

http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_14834632.asp

Det står bland annat så här i den artikel till vilken jag länkar.

"Inga band saknas, konstaterar Säpo, och det är "ytterst osannolikt" om någon manipulerat de band som fanns."

Nähä, då är det väl så.

Givetvis är det fullt möjligt att band manipulerats eller medvetet förts undan av någon eller några som har något att dölja. Däremot är det knappast förvånande att SÄPO officiellt framförda inställning är att sådana misstankar saknar grund. Svenska staten har med största säkerhet en hemlig polis där ett huvudsakligt syfte är att dölja brottslighet inom staten och samtidigt lugna allmänheten. En sådan organisation har alla stater och det är egentligen inget konstigt med det. I Sverige heter organisationen, enligt min övertygelse, SÄPO.

Om en sådan organisation endast finge använda sig av "blanka vapen" vore organisationen med största säkerhet ett dåligt skämt som inte kunde tjäna sitt syfte. Alla stater använder sig, enligt min övertygelse, av olika rättsvidriga handlingar och håller givetvis sådan verksamhet hemlig.

Om det finns brottslighet inom statsledningen är det synnerligen naivt att tro att de skyldiga skall ställas till ansvar. Själva grunddefinitionen av en stat är ju att den inte svarar inför någon annan än sig själv.

Comments:
hello,I recommend to you the best browser in history,I really loved it,I hope you may want to download and try. thank you.
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?