lördag, mars 10, 2007

 

Lettland inger hopp

Följande klipper jag ut från en lettisk euroskeptisk internetsida.

"Decrease of eurooptimism, increase of euroscepticism in Latvia
According to SKDS agency research , EU membership in Latvia was supported in February 2007 by 28,4 % (in January 31,7 %) and euroscepticism has increased from 21,1 % in January to 25,4 % in February. The question asked was: Do You support Latvia's EU membership? "

Jag är osäker på hur detta skall tolkas, men det verkar tyda på att EU inte står särskilt högt i kurs bland letterna. Jag hoppas att någon skall kunna ta sig an denna fråga och driva fram ett lettiskt EU-utträde. I så fall kommer frågan att aktualiseras också här hemma.

Jag skall aldrig släppa drömmen om ett Sverige befriat från Brysselstyret.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?