fredag, mars 23, 2007

 

Stalin Svensson SmithFör någon vecka sedan läste jag en debattartikel i Dagens Industri där riksdagsledamoten Karin Svensson Smith hävdade att det är viktigare att se till att trafikreglerna åtföljs än att bygga ut vägnätet om man vill minska antalet olyckor. Rent sakligt sett är påståendet fullkomligt magnifikt befängt och knappast någon seriös trafikforskare skulle hålla med om att det går att åstadkomma mer än marginella förbättringar av trafiksäkerheten annat än genom att framför allt satsa på att göra vägnätet mötesfritt. Detta är till och med viktigare än att bekämpa rattonykterhet av det skälet att en onykter förares möjligheter att ställa till skador är mycket begränsade på en mötesfri väg.

Detta är emellertid inte huvudpoängen i min kritik av fru Svensson Smiths resonemang.

Huvudpoängen är istället att fru Svensson Smiths idéer har prövats ut i det forna DDR. Ni ser ovan hur en motorväg i det forna DDR i de allra flesta fall såg ut. Samtidigt fanns det en radarkontroll i snart sagt varenda buske och trots detta inträffade trafikolyckor. Laglydnad är ju viktigare än bra vägar om man får tro fru Svensson Smith. Att satsa pengar på ordentliga mitträcken och se till att vägbanan medger en snabb och komfortabel framfart måste ses som kapitalistisk lyx och borgerlig dekadens. Vad som behövs är istället en mera repressiv stat, gärna med skjutorder riktad mot dem som som försöker begå brottet republikflykt.

Nu kanske någon invänder att fru Svensson Smith faktiskt lämnat vänsterpartiet och tillika vad som tidigare kallades vänsterpartiet kommunisterna och att ett avgörande skäl för fru Svensson Smith för att istället ansluta sig till miljöpartiet var och är det faktum att Lars Ohly gärna kallar sig kommunist. Fru Svensson Smith anser nämligen att detta är förlegat.

Problemet är emellertid att kommunismen inte bara är förlegad. Kommunismen är - och har dessutom alltid varit - en sjuk, människofientlig ideologi och om man närmre granskar vad fru Svensson Smith verkligen anser i sakfrågor skall man snart upptäcka en slående och skrämmande likhet med den statsideologi som hyllades i DDR och Sovjetunionen.

Fru Svensson Smith har endast insett vad herr Ohly lyckligtvis inte har insett. Det måste till en bättre och mera tidsenlig förpackning av samma gamla människofientliga ideologi för att den skall gå att sälja. Någon har träffande sagt om de så kallade miljövännerna att de kan liknas vid meloner. Skalet är grönt, innanmätet rött och kärnan brun.


Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?