onsdag, mars 14, 2007

 

Stefan Fölster har rättIdag på TV4-nyheterna kunde man få del av två bedömningar av hur en eventuell amerikansk recession kommer att påverka Sverige. Den ena analysen var ur svenskt perspektiv mera optimistisk och den andra var ur svenskt perspektiv mera pessimistisk. För optimismen svarade Stefan Fölster och för pessimismen svarade Peter Malmqvist.

Peter Malmqvist menade att det är omöjligt att tänka sig en svensk eller europeisk högkonjunktur samtidigt med en amerikansk lågkonjunktur. Peter Malmqvist tycktes alltså mena att en amerikansk lågkonjunktur ovillkorligen kommer att "dra med sig" den europeiska och svenska konjunkturen nedåt.

Stefan Fölster menade däremot att utebliven handel med USA kunde kompenseras med ökad handel med andra länder. Att USA troligen går in i en lågkonjunktur behöver alltså inte, enligt Stefan Fölsters bedömning, ovillkorligen betyda att samma sak kommer att ske i Europa.

Jag är helt säker på att Stefan Fölster har fullkomligt rätt.

Peter Malmqvists bedömning grundar sig nämligen på ett föråldrat synsätt som möjligen hade en viss relevans på den tiden då Federal Reserve Bank på grund av Bretton-Woods fungerade som hela världens centralbank. USA:s kreditexpansion förmedlades då likt ringar i vattnet ut i världsekonomin. Idag manifesteras USA:s kreditexpansion huvudsakligen i en allt svagare dollar. USA är känt bland annat för "junk food" och dollarn framstår alltmer som "junk money".

Därtill kommer det förhållandet att vi tycks kunna observera en världsomspännande högkonjunktur, som gör att USA:s andel av den globala realekonomin krymper. Att USA måhända går in i recession utesluter inte att Sverige tycks vara på väg in i en förstärkt högkonjunktur. Tyskland upplevde under början av 1990-talet en exempellös högkonjunktur samtidigt som USA och Storbritannien befann sig i recession och den svenska ekonomin befann sig i fritt fall.

Givetvis kommer en svagare dollar att radera ut en del vinster inom svensk exportindustri, men vi klarar oss nog ändå. Globaliseringen håller på att göra USA till ett land bland många.


Comments:
I take it that the US dollar is in your favor, so why not spend your next holiday in the US - especially Washington, DC and Williamsburg, VA!
 
Yes, you are right. I would get value for the money!
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?