tisdag, mars 27, 2007

 

Stängt var det här!

Jag skulle här vilja meddela mina läsare att Flavianopolis kommer att tystna från och med denna text. Tystnaden kommer emellertid, så är det i alla fall tänkt, endast att vara kortvarig. Innan april månads slut skall allt förhoppningsvis återgå till det vanliga. Jag kommer i morgon att resa till Stockholm och på söndag kommer jag att flyga till S:t Petersburg från Arlanda. 27 april beräknar jag åter att vara på plats och ni gör bäst i att inte räkna med några resebrev från Ryssland.

När jag kommer tillbaka hade jag tänkt att publicera en text om EU:s jordbrukspolitik. Syftet är att företa en kritsk genomgång av en text Henrik Alexandersson skrivit i ämnet. Jag delar helt Henrik Alexanderssons uppfattning att jordbruksvaror skall produceras och handlas på en fri marknad utan tullar, kvoter och garantipriser. Däremot menar jag att det inte är sannolikt att vi kommer att få se några reformer så länge motståndarna till jordbruksregleringen argumenterar lika dumt som Henrik Alexandersson gör. Man måste förstå jordruksekonomi och frigöra sig från ett antal allvarliga och dessvärre mycket utbredda missförstånd innan man kan angripa problemet på rätt sätt och gör man detta på rätt sätt kan man visa att den grupp som kanske har mest att vinna på ett avreglerat jordbruk faktiskt är bönderna. Jag hoppas återkomma till detta.

Ett annat projekt jag har är att återigen smula sönder argumenten mot guldmyntfot. Jag menar att guldmyntfotens logik och funktion är grundligt missförstådd såväl bland dess förespråkare som dess motståndare. Något förvånande kommer det emellertid att visa sig att motståndarna till guldmyntfot har mera rätt än flertalet av dess anhängare, då de senare i de allra flesta fall missförstått dess verkliga väsen. Den förnämste författaren på området är Ludwig von Mises och bortsett från honom finns det inte många som varken fallit i det högra eller vänstra diket som omger den blandade papper/guld-skolans gyllene medelväg.

Under tiden jag är borta hoppas jag att Riksbanken kommer att höja reporäntan. Dessvärre vågar jag inte tro att så kommer att ske. Jag har tidigare förklarat varför jag anser att det vore djupt olyckligt om Riksbanken inte höjde styrräntorna. Mitt argument är att Riksbanken måste höja styrräntorna för att skapa en förväntan om lägre styrräntor, eftersom det senare skulle utlösa ett säljtryck riktat mot kronan. På det viset skulle kronans alltför höga kurs kunna ersättas av en lägre, vilket skulle ge större sysselsättning.

Anledningen till att jag reser til Ryssland är att jag avser fira ortodox påsk.

Comments:
Jag ser redan fram emot återkomsten Flavian. Jag har alltför sällan insikt & förståelse om vad du skriver, men det är synnerligen intressant att följa ditt argumenterande.

Ha det bra i Ryssland!
 
Ha en trevlig resa, och glad påsk
 
Jepp, ha det bra. Har inte kommenterat tidigare på din blogg, men du skriver bra. Ser fram emot ytterligare analyser från din sida.
 
jag anser att du är en fjant!
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?