lördag, mars 24, 2007

 

Sveriges mäktigaste och klokaste doldisEnligt Svenska Dagbladet vill Mona Sahlin inte ha någon folkomröstning om en eventuell ny EU-konstitution. Läs mer på följande länk.

http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_14888966.asp

Bortsett från att jag stödjer allt som stör EU-maskineriet och hindrar att denna monsterstat från att utöka sitt territorium är det dels uppenbart att fru Sahlin gör ett allvarligt taktiskt misstag och dels uppenbart att hon skapar förutsättningarna för ett internt bråk inom socialdemokratin.

Det taktiska misstaget består i att fortsätta den närmast fanatiskt EU-vänliga linjen när svenska folket är betydligt mera skeptiskt. Detta misstag blir ännu mera flagrant av det skälet att Sveriges nuvarande regering, på grund av att den inte är beroende av miljöpartiet och vänsterpartiet, framstår som mera EU-vänlig än den tidigare. Den tidigare var ju bunden av hänsynen till miljöpartiet och vänsterpartiet och var av det skälet tvungen att tona ned sin i grunden mycket EU-vänliga linje. Hade socialdemokraterna nu positionerat om sig hade man kunnat göra stora opinionsmässiga vinster. Denna chans försittter emellertid fru Sahlin och ännu värre blir det när fru Wallström lierar sig med herr Reinfeldt; moderaterna har mindre att förlora på att vara öppet EU-vänliga än socialdemokraterna. Dessutom bjuder man in herr Reinfeldt att dra fördel av fru Wallströms poularitet. Jag är, vad det anbelangar, helt säker på att fru Wallströms popularitet inte hänger samman med att hon är EU-kommissionär. Snarare hänger hennes popularitet samman med att hon framstår som en trevlig jänta från Värmland med vilken så kallat vanligt folk kan identifiera sig. Vill man vara elak kan man tycka att hon bevisar att även en medelmåtta kan bli EU-kommissionär!

Dessutom bör fru Sahlin tänka på att det finns en man som heter Sören Wibe. Herr Wibe visade genom att samla in namnunderskrifter för en medlemsomröstning under 2005 att han är en mycket betydande maktfaktor inom svensk socialdemokrati. Även om partilojaliteten säkerligen väger tungt för herr Wibe, är det uppenbart att den inte sträcker sig längre än att herr Wibe är redo att göra vad han kan för att hindra socialdemokratin från att ta aktiva steg in i Europas fusionerade stater. Vad socialdemokraterna nu minst av allt behöver är interna strider.

Bilden ovan föreställer Sören Wibe.


Comments:
jag anser, att vältaligheten i desssa inlägg är av sådan karaktär att man finner dem ytterst välsmakande rent retoriskt. Detta är att anse som ett mycket smart grepp, alt missgrepp. Ty retorik är ett verktyg, på snudd ett vapen att nyttja då argumenten inte visar sig ha sedimenterad kraft och vetenskaplig grund. Huruvida detta är fallet med ovannämnda essä, låter jag vara osagt och håller mig därmed till en strikt retorisk och i viss mån etymologisk bedömning av objektiv karaktär. Jag anser nämligen att man inte skall döma orden efter mannen. Det är en felaktighet som alltför ofta figurerar i dagens svenska samhälle. Tack för mig, och ha en fortsatt trevlig vecka. /Astor
 
Jag önskar Astor en fortsatt trevlig vecka och tackar för de vackra orden.
 
I sak kan jag inte annat än hålla med den elokventa artikeln. Ehuru måste väl dess upphovsman hålla med om att det finns större politiska medelmåttor än Margot Wallström. Många av dessa finns på den borgerliga flanken. Wallström är för övrigt född i Kåge i Västerbotten och inte i Värmland. Att hon haft en strålande politisk karriär beror snarare på att hon tillhör det i generationer statsbärande partiet, än att hon är folkligt menlös. Dessutom hedrar det henne att hon öppet vågade trotsa kung plommon (Göran Persson).

För övrigt vore det intressant att höra vad du tycker om Fichtelius dokumentär om Persson. För mig bekräftar den bara sådant jag sedan länge anat. En maktfullkomlig buffel med viss intelligens, men genuint befriad från såväl empati som vanlig hyfs!
 
Vad gäller Fichtelius' dokumentär kan jag inte säga så mycket då jag saknar TV. Jag har emellertid sett kortare utdrag via internet och jag menar att allt som behövs för att Göran Persson skall framstå i riktigt dålig dager är att han ges tillfälle att framträda.

Dessutom framgår det att han varit mera frispråkig i samtalen med Fichtelius och då blir det ännu värre.

Å andra sidan är det faktum att han varit mera frispråkig uppenbarligen ingen garanti för att han varit ärlig eller åtminstone ärligare än vanligt.

Enligt somliga är ju en hel del av det han säger inte sanningsenligt.
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?