torsdag, mars 22, 2007

 

Turkiskt EU-medlemskap?


Enligt min mening vore det djupt olyckligt om Turkiet beviljades medlemskap i EU och jag tänkte här försöka förklara varför jag anser detta. Till att börja med anser jag det vara på sin plats att bemöta de två bästa argumenten för att bevilja Turkiet medlemskap i EU. Anhängarna av turkiskt medlemskap framför ofta följande.

Jag menar att dessa två argument är synnerligen ihåliga och vill här förklara varför jag anser detta.

Slutligen skulle jag vilja rada upp några goda skäl att motsätta sig turkiskt EU-medlemskap.

Summan av kardemumman är att det inte finns några skäl att bevilja Turkiet medlemskap i EU av det skälet att möjligheten att göra Turkiet till medlem av EES förtar udden av alla förnuftiga argument för turkiskt EU-medlemskap. Bortsett från de ovan anförda argumenten mot turkiskt EU-medlemskap finns säkerligen ytterligare ett stort antal goda skäl att avvisa turkiskt medlemskap i EU.


Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?