måndag, mars 05, 2007

 

Varning

Även om jag inser att det kan motverka mitt eget syfte vill jag passa på att varna mina eventuella besökare för en blogg med följande adress.

www.selig.se

Människan som bedriver bloggen har skrivit en bloggtext där det bland annat påstås att det finns motorvägssträckor i Tyskland där minsta tillåtna hastighet är 160 km/h. Detta är rent nonsens.

Det kan undantagsvis förekomma bestämmelser om lägsta tillåtna hastighet på tyska vägar, men lagen säger uttryckligen bland annat att en sådan bestämmelse aldrig får innebära att lägsta tillåtna hastighet på en motorväg med två filer i varje körriktning får överstiga 70 km/h. Sedan gör min motståndare ett stort nummer av att det inte finns några uttryckliga bestämmelser som avser motorvägar med fler än två filer per körriktning.

Jag har rest mycket genom Tyskland och även vid ett flertal tillfällen kört genom Tyskland. Dessutom har jag bott tre år i Tyskland och har aldrig någonsin sett högre lägsta tillåtna hastighet än 80 km/h angiven och detta endast på motorvägar med tre filer i varje körriktning och endast i den yttersta vänsterfilen i uppförsbackar.

Dessutom säger det sig själv att eftersom den högsta rekommenderade hastigheten på autobahn aldrig kan överstiga 130 km/h kan det omöjligen vara så att det kan finnas några tvingande bestämmelser som står i strid med denna rekommendation. Det är till och med så att en tavla som anger högsta tillåtna hastighet fastställd som ett specificerat antal kilometer per timma endast genom särskild undantagsförordning får ange mer än 130 km/h. Sådana undantagsförordningar förekommer dock ungefär lika ofta som vita kråkor. Det finns vita kråkor, men att säga att de är sällsynta får ses som ett understatement.

Påståendet att det skulle förekomma tavlor enligt vilka 160 km/h anges som lägsta tillåtna hastighet är alltså helt uppenbart felaktigt och jag har på nämnda blogg argumenterat för min ståndpunkt. Så till slut när det börjar visa sig att den gode bloggaren har fel, ja, då stänger ifrågavarande bloggare av möjligheterna för mig att argumentera mot honom.

Innan man skriver något bör man se till att ha torrt under fötterna och detta har inte ifrågavarande bloggare. Nedan framgår det av min motståndare icke publicerade inlägget.

Comments:
hello! A Good News,google introduce a very user-friendly browser,Free download Quickly,Please visit my blog thank you
 
Du är ju faktiskt pinsam.
Även om din argumentation är i mina ögon inte håller något rimligt mått så har inte jag stängt av din möjlighet att kommentera på min blogg förrän jag läst din "varning" här på din blogg. Att du till en början hamnade i moderationskön beror på din postningsfrekvens.

Menmen, som sagt, pinsamt. Mest för dig.
 
Du har fel. Det är hela grejen.
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?