fredag, april 27, 2007

 

Tillbaka

Jag är nu tillbaka från min resa till Ryssland, men har ännu inte funnit några nyheter tillräckligt intressanta eller upprörande för att skriva om. Vi får se, men inom de närmsta dagarna hoppas jag att adrenalinet åter skall flöda så att det blir nya texter om än det ena, än det andra.

Som säkerligen alla regelbundna besökare redan märkt finns det vissa ämnen jag ständigt återkommer till och säkerligen kommer mina texter också fortsättningsvis att handla om just de saker jag finner särskilt intressanta.

För övrigt kan jag meddela att vistelsen i Ryssland varit mycket givande ur alla perspektiv och att en trolig anledning till att jag inte förmår skriva något upprört inlägg i något av mina favoritämnen är att ortodoxin skänker mig en inre frid som gör att min upprördhet över politiska dumheter inte kommer upp till den nivå som krävs för att kunna skriva polemiska texter.

Trots detta hoppas jag att Flavianopolis snart skall vara i gång som vanligt.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?