tisdag, maj 08, 2007

 

Det bästa som hänt Europa på länge!

Jag har sagt det tidigare och säger det gärna en gång till: Bortsett från en enda punkt tror jag knappast att jag sympatiserar med någonting alls i Nicolas Sarkozys program. Å andra sidan är den punkt med vilken jag sympatiserar en mycket avgörande fråga och hade jag varit fransk medborgare hade jag av detta enda skäl med liv och lust lagt min röst på Nicolas Sarkozy.

Nicolas Sarkozy vill nämligen under inga omständigheter att Turkiet skall få bli medlem av EU. Jag sympatiserar helt och fullt med denna ståndpunkt, men kanske av något andra skäl än de som anförs av Monsieur Sarkozy. Ett avgörande skäl till Monsieur Sarkozys strikt avvisande inställning till turkiskt EU-medlemskap är möjligen att hans morfar föddes i det vid den tiden av Turkiet styrda Grekland.

Samtidigt finns det säkert chauvinistiska, frankofila och eurocentriska komponenter i Monsieur Sarkozys misstänksamma inställning till Turkiet. Jag ser främst två anledningar till att avvisa turkiskt EU-medlemskap och den första anledningen är att jag inte litar på Turkiets intentioner med EU-medlemskapet. Det är ju allmänt känt att den turkiska staten har ett ganska rymligt samvete vad gäller respekten för mänskliga rättigheter och måhända vill man som medlem av EU ge sig själv större utrymme än man har idag att kränka mänskliga rättigheter. Dessutom vägrar Turkiet att erkänna att man gjort sig skyldig till folkmord på armenier. Tänk er att Tyskland inte vore medlem av EU, men förhandlade om medlemskap och samtidigt vägrade erkänna judeförföljerna under 30- och 40-talen! Nog skulle somliga då ställa sig frågan om det vore lämpligt att släppa in en stat med drygt 80 miljoner invånare i EU och som en händelse skulle Turkiet jämte Tyskland bli EU:s folkrikaste stat.

Vad gäller argumentet att Turkiet ändå kommer att röstas ned i EU:s interna omröstningar visar detta argument att helt plötsligt de värsta svenska eurofilerna* helt plötsligt erkänt att Sveriges inflytande över EU:s institutioner i så fall också torde vara noll. Sverige är ju i jämförelse med Turkiet ett mycket litet land.

Vad gäller argumentet att Turkiet som medlem av EU vore tvunget att visa större respekt för de mänskliga rättigheterna vill jag anföra att Turkiet redan erkänt Europarådet och att av det skälet en anslutning till EU inte skulle göra någon skillnad.

När man granskar det hela lite närmre ser man snart att det egentligen bara finns ett enda hållbart argument för att släppa in Turkiet i EU och det är att ett turkiskt EU-medlemskap skulle öppna möjligheter för trakasserade minoriteter att flytta därifrån. Därför menar jag att det vore en god sak att släppa in Turkiet i EES, utan att släppa in landet i EU. Norge, Island och Liechtenstein är medlemmar av EES utan att tillhöra EU. Norrmän, islänningar och liechtensteinare omfattas därför av den fria rörligheten och kan därför flytta runt i hela EES-området precis som en EU-medborgare. EES omfattar EU-länderna samt Norge, Island och Liechtenstein.

Dessutom skulle det vara mycket bra om EES finge fler medlemmar utanför EU av det skälet att EES-avtalets framtida existens säkras. I så fall står också en liten dörr på glänt för ett svenskt utträde ur EU och det är av just det skälet jag jublar över att Nicolas Sarkozy vunnit de franska presidentvalen. Läs mer på följande länkar.

http://www.svd.se/dynamiskt/utrikes/did_15380914.asp
http://www.svd.se/dynamiskt/kultur/did_15380124.asp

*Svenska eurofiler är alltid varma anhängare av turkiskt EU-medlemskap.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?