onsdag, maj 09, 2007

 

Ett bristfälligt förslag

Enligt Sveriges Radios hemsida vill vänsterpartiet avkriminalisera bruket av olika droger, medan förbudet mot att inneha och bedriva handel med droger skall kvarstå. Läs mer på följande länk, där det också finns ett videoinslag.

http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=22620&a=823512&from=rss

Det argument som förs fram av vänsterpartisterna är att förbudet avskräcker narkomaner från att söka vård, eftersom den som söker vård också måste erkänna att han gjort sig skyldig till ett brott.

Vänsterpartisterna bortser emellertid från att även om bruket av narkotika skulle avkriminaliseras skulle en narkoman som sökte vård därigenom rimligen också ge till känna att han eller hon innehaft narkotika. Därför borde vänsterpartisterna också ha krävt att förbudet mot att inneha narkotika borde avskaffas, eller åtminstone att smärre innehav för personligt bruk borde legaliseras.

Jag är aningen kluven i frågan om total legalisering av narkotika av det skälet att jag inte anser att narkotika tillför samhället något av värde. Samtidigt är det inte uppenbart att förbudet mot droger tillför samhället något av värde.

Roa er gärna med att fråga era drogfria vänner om de skulle börja "knarka" bara för att det skulle bli lagligt. Jag har gjort en sådan rundfrågning bland mina vänner och av alla dem jag frågade skulle ingen börja "knarka" på grund av en legalisering. Däremot svarade en som lider av sjukdom som lindras av små doser amfetamin att han skulle se till att han fick de doser av amfetamin han behöver för att fungera, men - på grund av att man är alltför restriktiv med att skriva ut narkotikaklassade läkemedel - dessvärre inte får.

En mycket intressant aspekt av detta är att så kallade nikotinplåster inte sällan ger alltför små doser av nikotin för att en som rökt mycket under ett stort antal år skall kunna sluta röka, medan så kallade morfinplåster tvivelsutan gör det helt oproblematiskt för en aldrig så inbiten storrökare att sluta röka. Däremot får en läkare inte skriva ut morfinplåster till gamla storrökare för att de på så sätt skall kunna sluta röka. Vad finns det för rim och reson i detta?

Rökning är livsfarligt och om fler kunde få harmlösa morfinplåster utskrivna skulle det bli mycket enkelt för dem att sluta röka. Jag känner till ett fall där det är uppenbart att en läkare intog en "obyråkratisk" inställning till att under en begränsad tid ordinera morfinplåster till en gammal storrökare som nu varken använder cigarretter eller morfinplåster. Nikotinplåstren hjälpte inte, men så snart personen ifråga av en annan anledning fick morfinplåster tappade han intresset för cigarretter och kunde på så sätt sluta röka. Läkaren var sedan tillräckligt "obyråkratisk" för att ordinera morfinplåster under ytterligare en tid.

Svensk drogpolitik bygger faktiskt på den stalinistiske läkaren Nils Bejerots tankegångar och jag välkomnar att vänsterpartiet börjat ompröva sin tidigare stalinistiska inställning. Däremot måste vänsterpartisterna i konsekvensens namn även kräva ett avkriminaliserande av smärre innehav för personligt bruk.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?