tisdag, maj 22, 2007

 

Ett lysande exempel från det verkliga livet

I föregående text diskuteras vilka krav som ställs på en vara för att den skall kunna fungera som så kallad mellanvara.

På följande länk står att läsa om ett företag som hittat ett sjunket fartyg lastat med guld och silvermynt.

http://www.e24.se/dynamiskt/klacksparkar/did_15511746.asp

Visserligen skulle även ädelstenar som förvarats hundratals år i ett sjunket fartyg fortfarande vara fullt användbara och betinga ett högt bytesvärde, men det är helt uppenbart att ett grundläggande krav, som en vara måste uppfylla för att lämpa sig som mellanvara, är att den inte tar skada av några hundra år på havets botten. Ädelstenar klarar detta test, men faller av andra skäl.

Därför menar jag att tidningsartikeln på ett enkelt och lättbegripligt åskådliggör varför exempelvis vete eller råg inte utgör något bra fundament för betalningsväsendet, trots att vete och råg tvivelsutan har oändligt mycket större bruksvärde än silver och guld.

Det är ytterst få varor som låter sig användas idag, trots att de legat hundratals år på havets botten och det är bland de varor som klarar detta test vi bör söka efter den perfekta mellanvaran. Samtidigt besvarar inte artikeln varför exempelvis ädelstenar inte är lämpade som mellanvaror, trots att de klarar det första testet.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?